Mgr. Hajnal Jenő | Magyar összefogás Skip to main content

Mgr. Hajnal Jenő

Mgr. Hajnal Jenő

1954-ben született Bácsgyulafalván. 1977-ben az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett magyartanári, 2008-ban pedig a budapesti ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán kulturális mediátori oklevelet. 1981-ben tanári, 1991-ben könyvtárosi szakvizsgát tett. A nyelvtudományok magisztere, tudományos kutató (1991). 1977 és 1983 között Zentán középiskolai magyartanár, a következő három évben az Újvidéki Rádió zentai tudósítója, majd 1986-tól 1988-ig a zentai községi szakszervezeti tanács szakmunkatársa. 1988-tól 2006-ig a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 2006-tól 2014-ig a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója. Az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács Intézőbizottságának (1999–2002), 2002-től pedig a Magyar Nemzeti Tanács tagja és a Kulturális Bizottság elnöke (2002–2010), illetve alelnöke (2010-2014). 2014-től a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja (2004–).
Közvetítőkészségének és mediálási kompetenciájának köszönhetően kiemelkedő a közösségépítés terén kifejtett teljesítménye. Emellett nagy tapasztalattal rendelkezik rendezvény- és konferenciaszervezés, intézményépítés, közösségfejlesztés terén. 
Folytatott film-, nyelvi és internetkulturális, anyanyelvápolási, kisebbségekkel és interetnikai kapcsolatokkal foglalkozó, valamint olvasásszociológiai vizsgálatokat, kutatásokat.

Miért vállaltam a Magyar Nemzeti Tanácsba való jelölést?
Mert ahogy négy évvel ezelőtt, most is úgy érzem, hogy ha az embert megtisztelik azzal, hogy olyan feladatra, munkára, tisztségre kérik fel, amelynek elsődleges küldetése egy egész közösség szolgálata, akkor szinte lehetetlen nemet mondani, hiszen különben épp azokat tagadnám meg, akik magyarságukban közel állnak hozzám, hozzám tartoznak, akik példájukkal, emberi magatartásukkal, munkájukkal és hitükkel mindig is segítségemre voltak és támogattak.
 

Valasztasi program