Verebes Krnács Erika | Magyar összefogás Skip to main content

Verebes Krnács Erika

Verebes Krnács Erika

1961-ben született Topolyán. Egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett 1985-ben. 1982 óta foglalkozik előadóművészettel, azóta járja a Vajdaságot, a vajdasági általános- és középiskolákat pódiumműsoraival, évente 80–120  előadást tart. A hangszerbemutatóval egybekötött népköltészeti műsorok,  népballadák, Petőfi Sándor János vitéze, a Petőfi életével és költészetével foglalkozó összeállítás, az Elköltött évek című József Attila műsor, Milne Micimackója, a Mátyás király igazsága című válogatás, Arany János balladái, Gárdonyi Géza: Göre Gábor kalandjai, a Romhányi József: Nagy szamárfül című könyve alapján készült műsor, az Énekek éneke, Tőke István Tisza-menti anekdotái, Radnóti Miklós és Fehér Ferenc költészete, az „Én is nyitok aranytorkot” című népi és népies irodalmat  bemutató összeállítás , a „Folyók fölött” címet viselő vajdasági magyar kortárs verses-zenés irodalmi műsor és sok más alkalmi fellépésének célja a magyar nyelv és kultúra megerősítése.
Eddig tíz hanglemeze jelent meg, utóbbi három a Mécsvirág együttes tolmácsolásában: 
Petőfi Sándor: János vitéz; Elköltött évek  –  József Attila élete és munkássága; Balladák órája –  válogatás Arany János balladáiból; A. A. Milne: Micimackó; Énekek éneke  –Reisinger János bevezető előadásával; Víztükör  – Tőke István: Tisza menti anekdoták; „Hogyan lött…” – Gárdonyi Géza: Göre Gábor kalandjai és Romhányi József: Nagy szamárfül; „Oly korban éltem én…” – Radnóti Miklós születése századik évfordulójának emlékére (Mécsvirág); „Időtlen ének” – Fehér Ferenc születése 85. évfordulójának emlékére (Mécsvirág); „Én is nyitok aranytorkot…”  - rendhagyó irodalomóra a népköltészet jegyében (Mécsvirág); „Folyók fölött” – készülőben… (vajdasági magyar kortárs irodalom).
1986–1988  között általános iskolai magyartanárként dolgozott. 1988-tól dramaturg az Újvidéki Rádióban. 2000-től a Visszhang című gyermekműsor, később a Művészportré és a Metszetek című művelődési műsor szerkesztője, valamint a Libegő című kortárs irodalmi műsor társszerkesztője. Verses-zenés irodalmi összeállításai saját tolmácsolásban több mint tíz éven keresztül hétről-hétre hallhatóak voltak a rádió hullámhosszán is, népszerűsítve a magyar és a világirodalmat.
Tevékenységét Zenta városa 2015-benPro Urbe díjjal értékelte, 2017-ben pedig Budapesten átvehette a Külhoni  Magyarságért  Díjat.

A nemzeti tanács lehetőséget ad, hogy törvényes keretek között biztosítsuk a magyarság számára a megmaradást, felemelkedést, tudatosítsa, hogy részei vagyunk egy hatalmas nemzettestnek, amely a történelem folyamán bizonyította, hogy nagy dolgokra képes. Az összefogásban hatalmas erő van, nem a „merjünk kicsik lenni” hanem a merjünk nagyok lenni politikája a fontos számomra. Amit kaptam eddigi munkásságom alatt Istentől és embertől (tehetséget, erőt, kitartást) ezt szeretném kamatoztatni, mások javára fordítani. Aki a kultúráját, nyelvét, nemzetét szereti, gyökértelen nem lehet! Tudja hol a helye, ott tud élni, halni. Megmaradni.

Valasztasi program