Az aradi vértanúk emlékezete | Magyar összefogás Skip to main content
Az aradi vértanúk emlékezete

Az aradi vértanúk emlékezete

Történelmi előadás volt Zentán

 

Pénteken délután a Zentai Alkotóházban az Aradi vértanúk emlékezete, a nemzet erejének kifejeződése címmel tartott előadást dr. Mészáros Zoltán történész, levéltáros. Az előadás a vértanúk és a forradalom résztvevőinek emlékezéskultúrájáról szólt, kitérve arra is, hogy mit jelenthet mindez nekünk, magyaroknak több mint százötven év távlatából.

Az előadás rendhagyó módon kezdődött: a résztvevők meghallgathatták az aradi vértanúk kivégzés előtti utolsó szavait, amelyek az előadó szerint hitelességüktől függetlenül hűen tükrözik azt a kort és szellemet, amiben éltek.

Az előadó elmondta, hogy ma már méltóképpen tudunk emlékezni a forradalomra, ami főként annak köszönhető, hogy a magyar kormány 2001-ben az aradi vértanúk emléknapjává nyilvánította október 6-át, a kivégzések napját. Hangsúlyozta, hogy mindnyájunknak van tanulnivalója, hiszen az aradi vértanúk nem pusztán nevek, hanem a nevek mögött emberek és életek állnak.

Az előadásból kiderült az is, hogy a délvidéki, vajdasági magyarok rendkívül nagy mértékben vették ki részüket a '48-as forradalomból. Bár többnyire csupán Lázár Vilmost, Kiss Ernőt és Schweidel Józsefet szokás megemlíteni, nem szabad elfelejtkezni gróf Leiningen-Westerburg Károlyról sem, aki felesége, Sissányi Erzsébet révén Törökbecséhez kötődik, illetve Damjanich Jánosról, aki nem a Délvidéken született ugyan, de itt harcolt a forradalomban. Így a tizenhárom aradi vértanú közül ötnek van délvidéki kötődése. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy ahol van áldozat, ott hóhérnak is lennie kell, ezt a szerepet pedig Haynau boldogan vállalta.

Az előadó hangsúlyozta, hogy a vértanúk mellett azokra is emlékezni kell, akik szintén az életüket adták a forradalom eszméiért. Ez több mint hetven embert jelent, akiket máshol végeztek ki, súlyos várbörtönre vagy kényszerbesorozásra ítéltek. Szintén meg kell emlékezni azokról a hősökről, akik nem váltak a forradalom mártírjaivá. Közülük az előadó Perczel Mórt, Vukovics Sebőt és Zakó Istvánt emelte ki. Szóba került Görgei Artúr is, aki az oroszok előtt tette le a fegyvert, ezzel pedig megsértette a császárt, ugyanakkor mivel a cár garantálta, hogy nem eshet bántódása, őt nem végezték ki.

Az előadás a forradalom által képviselt értékekkel és azok mai jelentőségével zárult. Az előadó szerint a Magyar Összefogás ápolja ezeket az értékeket, és ugyanolyan elszántsággal és becsülettel igyekszik választ találni a 21. század kihívásaira, ahogyan tették ezt a forradalom résztvevői a 19. században.

Magyar Szó, Gruik Zsuzsa

 

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője