Az erős érdekérvényesítésért | Magyar összefogás Skip to main content
Az erős érdekérvényesítésért

Az erős érdekérvényesítésért

A Magyar Összefogás lakossági fóruma Királyhalmán

Szombaton este Érdekérvényesítés és párbeszédkészség címmel tartott lakossági fórumot a Magyar Összefogás Királyhalmán. A Kultúrotthonban összegyűlt közönséget Osztrogonác Simon, a Vajdasági Magyar Szövetség királyhalmi helyi szervezetének elnöke köszöntötte, majd köszönetet mondott a Magyar Nemzeti Tanácsnak támogatásokért, amelyeket a falunak biztosítottak.

Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke a testület elmúlt négy évének eredményeit ismertette.

– Az MNT az elmúlt időszakban a vajdasági magyar közösség érdekképviseletéért szállt síkra és minden erejével azért küzdött, minden programját azért alakította ki, hogy a szülőföldön való boldogulást megkönnyítse, erősítse, hogy az itt élők mindennapjait segítse  – mondta Jerasz Anikó.

Jerasz Anikó elmondta, hogy az MNT a leglátványosabb eredményeket az oktatás területén érte el. Kiemelte, hogy amellett, hogy sikerült megőrizniük a magyar nyelvű oktatást, ez mellett olyan helyekre is visszahozták, mint Maradék, ahol harminchét éve nem volt magyar nyelvű oktatás, vagy Verbász, ahol huszonkét év után indítottak újra magyar nyelvű óvodai foglalkozást. A felsőoktatás kapcsán elmondta, hogy az MNT-nek az a célja, hogy a fiatalok akik kikerülnek a középiskolákból itthon tanuljanak tovább, és az itthoni egyetemek, főiskolák közül válasszanak maguknak felsőoktatási intézményt, ennek előmozdítására pedig gazdag ösztöndíjprogramot indítottak el és megnyitották az Európa Kollégiumot. Jerasz Anikó szerint az eredményeket úgy sikerült elérni, hogy az MNT az oktatási intézmények vezetőivel, a helyi, tartományi és a köztársasági szervekkel jó kapcsolatokat alakítottak ki.

Petkovics Márta, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja az oktatásban elért eredményeket számszerűsítette. Elmondta, hogy jelenleg húszezer magyar diák van az általános és a középiskolákban. Az MNT ezeregyszáz egyetemi hallgatónak biztosít ösztöndíjat. Külön kiemelte, hogy eddig körülbelül hatezer négyszáz harmadikos diákot sikerült egy napos ingyenes vajdasági kirándulásra elvinni. Ennek a programnak az a célja, hogy a vajdasági magyar diákok a lehető legkorábban megismerjék Vajdaság természetföldrajzi, kulturális értékeit és történelmi emlékhelyeit.

Erdődi Edvina, okleveles jogász, aki most először szerepel jelöltként a Magyar Összefogás listáján, a vajdasági magyarok helyzetét hasonlította össze a többi kisebbségben élő Kárpát-medencei magyar közösség helyzetével. Megállapította, hogy míg a felvidéki magyarok nem vehetik fel a kettős állampolgárságot, az erdélyi magyarok nem tudják kiharcolni sem a területi, sem a személyi elvű autonómiát, a kárpátaljai magyarok pedig már az anyanyelvű oktatás megszüntetése ellen kell, hogy küzdjenek, addig a vajdasági magyarok helyzete példaértékű.

–  Itt az érdekérvényesítésről van szó. Ha nem volna erős érdeklépviselet itt Vajdaságban, akkor nekünk nem volna nemzeti tanácsunk, amely a személyi elvű autonómia intézménye –  mutatott rá Erdődi Edvina.

Magyar Szó, pasz

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője