Éljünk nyelvi jogainkkal! | Magyar összefogás Skip to main content
Éljünk nyelvi jogainkkal!

Éljünk nyelvi jogainkkal!

 Hol sérülnek nyelvhasználati jogaink és mit tehet ez ügyben a Magyar Nemzeti Tanács? Miért fontos, hogy magyarnak valljuk magunkat a népszámláláson a nyelvi jogok érvényesítése tekintetében?

Még nagyjából két hétig járja a mintegy 15 ezer népszámláló biztos Szerbiát, hogy összeírja az adatokat az állampolgárok számáról, a háztartásokról, a polgárok életkörülményeiről és gazdasági tevékenységéről. Ugyan nem kötelező megválaszolni a nemzetiségre, anyanyelvre és vallásra vonatkozó kérdéseket, ezek megválaszolása csak előnyökkel járhat. Ugyanis, ha egy adott nemzeti kisebbség száma meghaladja az adott önkormányzat lakosságának 15%-át, akkor az adott önkormányzatban minden állami intézményben tudunk anyanyelvünkön dokumentumokat kikérni, illetve kérvényeket beadni. Ha azonban Szerbia összlakosságának 2%-át is meghaladja egy nemzeti kisebbség száma, az további jogokat biztosít számukra - mondta a Közügyekben, Kovács Károly a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvhasználati Bizottságának elnöke.

Kovács Károly, elnök, Nyelvhasználati Bizottság, MNT: „Amennyiben elérjük a több mint 2 százalékot, akkor bármelyik állampolgár, attól függetlenül, hogy milyen önkormányzatban él, ahol megvan a 15% vagy nincs, akkor is tud az állami szervekkel, hivatalokkal magyar nyelven kommunikálni. Úgyhogy itt arra buzdítanék mindenkit, hogy vallja meg nemzetiségét, ez nagyon fontos, ugyanúgy, mint az anyanyelv megvallása. A legfontosabb pedig, a törvény értelmében, az a nemzeti hovatartozás megvallása, mert amennyiben nem tesszük meg, akkor azok a százalékok csökkenni fognak.”

Pannon RTV