Érdekérvényesítés és párbeszédkészség, közösségi találkozó Kúlán | Magyar összefogás Skip to main content
Érdekérvényesítés és párbeszédkészség, közösségi találkozó Kúlán

Érdekérvényesítés és párbeszédkészség, közösségi találkozó Kúlán

Párbeszédek és egyéni felszólalások tarkították a tegnap esti Kúlán megtartott összejövetelt, amelyen a november 4-én esedékes Nemzeti Tanácsi választásokon a Magyar Összefogás három jelöltje is bemutatkozott.

Valka Károly alpolgármester és a VMSZ körzeti elnöke köszöntötte a vendégeket és a nagy számban jelenlevő érdeklődőt, elmondva, hogy a kúlai és verbászi község magyarsága milyen számos támogatásban részesült már eddig is a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából. Kihangsúlyozta, hogy jelenleg is 21 kisgyermek vesz részt az Iskolabuszprogramban és mikor is az MNT által háztól-házig szállítják a diákokat, serkentve így az anyanyelven történő oktatást, mert a község területén már csak Kúlán van ilyen, de Verbászról is Kúlára járnak a diákok magyar iskolában mert ott évtizedekkel ezelőtt megszűnt az.

Jerasz Anikó az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, vette át a szót és felszólalásában elmondta, hogy öröm számára, hogy ismét találkozhat a kúlai közösséggel, mert már számtalanszor járt itt különböző rendezvényeken, közöségtalálkozókon vagy eseményeken.

        Az előzőekben minden helyszínen igyekeztünk jelen lenni, segíteni ott, ahol arra szükség mutatkozott rá minden korosztályt figyelembe véve. A 2018-2022-es időszakra is amit a Magyar Összefogás megfogalmazott, egyértelműen a mostani programok folytatását jelenti, valamint a közösség felé fordulást helyezi előtérbe. Kiváló az MNT kapcsolata a felsőbb szervekkel, intézményekkel, amely a problémamegoldásoknál nagy segítséget nyújt.

Az MNT négy területen tevékenykedik, az oktatás, kultúra, tájékoztatás és a nyelvhasználat területe. De legszélesebb talán az oktatás.

Minden gyermeknek igyekszünk magyar nyelvű oktatást biztosítani, gazdag középiskolai hálózatot létesítünk, ami nem volt mindig egyszerű, de olyan területekre is sikerült visszahozni a magyar nyelvű oktatást ahol az évtizedek óta nem volt, de legjobb példa erre az önökhöz közeli Verbászon ahol a magyar óvodát 22 év után állítottuk vissza, amelyben évről több gyermekek iratkozik. Az oktatás területén újításnak számít a harmadik osztályos tanulóknak szervezett  Vajdasági kirándulások, amely programban 1640 kisgyermek vesz részt, amikor is Vajdaságot szeretnénk megismertetni velük, hogy egyéni élményekben részesüljenek. A pedagógusoknak, óvónőinknek is képzéseket szervezünk, de az óvodásokat is segítjük. Kúlán is hamarosan megvalósul az MNT támogatása által a modern, jól felszerelt játszótér, amely közel 700 ezer dináros befektetés.

De a pedagógusportálunk is több mint 2000 felhasználóval bír. A középiskolák és a felsőoktatás területén is hatalmas fejlesztésekre került sor, tankonyhák, tantermek újultak meg. Az ösztöndíj programban 1600 diák részesül jelenleg különböző programon keresztül de itt van az Európai kollégium által nyújtott lehetőség is, amely szakkolégiummal is rendelkezik-mondta Jerasz Anikó Kúlán.

Erdődi Edvina, jogász és jelölt az MNT Magyar Összefogás listáján kissé szokatlanul indította bemutatkozását, egy párbeszéddel és kérdéssel, hogy az itteni magyarság hogyan értékelik a MNT és a saját helyzetüket, itt helyben Vajdaságban. Hat és erős nyolcas között érkeztek a jelzések az egytől tízes skálán. Ezután részletesen rámutatott a Kárpát medence magyarságának helyzetére, problémáira, amely által kitűnt, hogy nekünk kettős állampolgárságunk, anyaországi támogatásaink, Magyar Nemzeti Tanácsunk, nyelvünk és írásunk hivatalosan is el van ismerve, ott ahol a magyar lakosság száma ezt lehetővé teszi. Magyar nyelvű tájékoztatásunk, oktatásunk van.

A párbeszéd alatt felvetődtek egyéni kérdések alapján a nyelvhasználattal kapcsolatos problémák a gyakorlatban. A nevek és keresztnevek írásmódjára érkezett a legtöbb észrevétel, amelynek megoldása a kitartásban és állhatatosságban rejlik, mint mondta a jogásznő, mert igen is jogunk van kérni, hogy nevünk magyar írásmód szerint legyen hivatalosan is leírva.

Baráth Gábor Gergely, okleveles történelemtanár is bemutatkozott mint jelölt a kúlai összejövetelen. Felszólalásában rövid történelem óra keretében mutatott rá a magyarság helyzetére, hogy Trianon után eltelt közel 100 év alatt honnan, hová jutott, fejlődött. Mindenek elött megmaradt, megtartotta identitását, fejlesztette kultúráját a keresztény hitet pedig gyakorolta és továbbadja a jövő nemzedéknek.

Egyéni kérdésre, amely arra irányult, hogy a magyar történelmet miért nem tanítják az iskolában azt a választ adta, hogy a tanároknak lehetőségük van bizonyos szintű változtatásra az előlátott tantervben és ezt kihasználva a történelemtanároknak a magyar történelmet elő kell látnia az évi tervben.

A rendezvényen ott volt még Keresek Zoltán a VMSZ Tanácsának tagja is.

Dudás Károly, a VMSZ Tanácsának elnöke a közel két órás időtartamú közösségtalálkozón elmondta röviden, hogy a VMSZ mindig is kiállt és továbbra is az MNT mellett áll és támogatja törekvéseiben, hogy továbbra is együtt építsünk egy erős közösséget.

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője