A folytonosság a siker kulcsa | Magyar összefogás Skip to main content
A folytonosság a siker kulcsa

A folytonosság a siker kulcsa

Az MNT számos, megkezdett program továbbvitelét tervezi a következő négyéves mandátumban

A Magyar Nemzeti Tanács elmúlt négy évben elért eredményeit, különösen az oktatás területén megvalósítottakat tekintették át Újvidéken, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban megtartott lakossági fórumon csütörtök este, melyen a Magyar Összefogás lista tagjai ismertették álláspontjaikat, válaszoltak a közönségtől kapott kérdésekre. Petkovics Márta, a nemzeti tanács Végrehajtó Bizottságának tagja a hivatalos nyelv- és íráshasználat terén elért eredményeket emelte ki, továbbá az óvodafejlesztés dinamikus programját ecsetelte, rámutatott az óvodák épületein végrehajtott javítási, tatarozási munkálatok elvégzésének fontosságára, az óvodapedagógusok továbbképzésének jelentőségére is. Elmondta, mintegy 4000 iskoláskor előtti intézménybe járó, 14.000 általános iskolás, 6000 középiskolás, 1100 egyetemre járó tanulója van a vajdasági magyarságnak, az MNT a legkülönfélébb támogatási programjain keresztül tehát hozzávetőleg 25 ezer családnak segít, és ez csupán az oktatás területén nyújtott segítség. Elégedetten szólt arról, hogy a többi, Szerbiában működő kisebbségi nemzeti tanács irigyen figyeli az MNT munkáját, itt ugyanis a hathatós anyaországi támogatásnak és a jól átgondolt programrendszernek köszönhetően valóban közösségépítő munka folyik, gördülékenyen, egyre nagyobb sikereket felmutatva.

Sokszor mondják azt Dolinszky Gábor evangélikus lelkésznek, hogy az egyházi személyek inkább ne politizáljanak. Felszólalásában a lelkész rámutatott arra, nem azért vállalta el a listán a jelölést, hogy politikával foglalkozzon, hanem azért, hogy a közösséget érintő fontos mindennapi ügyeknek az előbbre viteléhez járuljon hozzá, a vajdasági magyar közéletben való szerepvállalás ez. Véleménye szerint az MNT jelenlegi összetételének a megerősítésére van szükség a november eleji nemzeti tanácsi választásokon, a munka folytonossága most elsőrendű kérdésnek számít, ahogyan az a magyarországi választásokon is volt az újabb, kétharmados többség megszerzése előtti időszakban.

Arra, hogy a határon túli magyar közösségek között a vajdasági magyarság helyzete ma a legjobb, Sárközi István jogász, művelődési szervező mutatott rá a Petőfiben. Arra fektette a hangsúlyt, hogy az MNT az elmúlt időszakban világosan bizonyította: nem „papírformának” számít, hanem egy életszerű intézménynek, amelyik igenis fontos kihatással van a magyar családok jövőjére, mindennapi boldogulására.

A kérdést feltevők többségét a kis létszámú tagozatok sorsa, a magyar nyelvű oktatás újvidéki vonatkozásai érdekelték. A lakossági fórumon részt vevő Vicsek Annamária oktatásügyi államtitkár és Petkovics Márta is elmondták, hogy miközben a szerb nyelvű tagozatba beiratkozott elsősök száma a hivatalos adatok szerint folyamatosan csökken, Újvidéken növelni tudták – mindenekelőtt a különféle iskoláskor előtti programoknak köszönhetően – a magyar elsősök számát. A mögöttünk lévő évek egyik tanulsága, hogy azokban az iskolákban sem szabad feladni a harcot, amelyekben egy adott iskolaévben nincs meg a minimum 5 tanuló a tagozat elindítására, volt már ugyanis példa arra, hogy a következő évben újra sikerrel elindul az első osztályos oktatás.

Magyar Szó, v-ár

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője