Iskola- és családlátogatás Gomboson | Magyar összefogás Skip to main content
Iskola- és családlátogatás Gomboson

Iskola- és családlátogatás Gomboson

Vajdasági magyar hétköznapok

A Magyar Összefogás jelöltjei, továbbá tartományi és Zombor városi tisztségviselők tettek látogatást a gombosi József Attila Általános Iskolában. Az intézmény igazgatója, Blagojević Mária köszöntötte a vendégeket, a Magyar Összefogás négy jelöltjét, Jerasz Anikót, Perpauer Attilát, Fazekas Róbertet, Szlákó Józsefet, továbbá Szakállas Zsoltot, a Tartományi Oktatásügyi, Közigazgatási, Jogalkotási és Nemzeti Közösségi Titkárság altitkárát, Mackó Zsuzsannát,  az oktatási titkárság kisebbségi oktatással megbízott szakmunkatársát, Pelt Ilona tartományi képviselőt, Uzelac Katica tartományi segédtitkárt, Jankovich Szilárd, Zombor városi tanácsost, Pribilla Attilát, Zombor Város segédpolgármesterét.

A delegáció betekintett az alsó tagozatosok órájára, amelyen rajzfoglalkozást tartottak. Ennek témája a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhető legutóbbi, újvidéki kirándulás volt. Jerasz Anikó szólt a gyerekekhez és tanáraikhoz, elmondta, nagy örömükre szolgált, hogy a MNT eddigi programjai által támogathatták Vajdaság szerte a beiskolázást a rendszeres tanszercsomagok által, továbbá az ideihez is hasonló kirándulásokat, a kis létszámú osztályok megnyitását, illetve a cserediák- vagy az iskolabusz programot is. Ösztönözte a tanulókat és tanítókat, vegyenek részt minél több programban, továbbképzésen.

A fölsősök körében játékos matek órán jártak, az MNT- támogatásból kapott interaktív tábla működését kísérhették figyelemmel.

Perpauer Attila, a Magyar Nemzeti Tanács középiskolai támogatási programjaira, az anyanyelven való továbbtanulás fontosságára, előnyösségére hívta fel a fölsősök figyelmét. Pribilla Attila a Zomborban rendelkezésre álló magyar tagozatos középiskolákat mutatta be a tanulóknak.

A vendégek megtekintették a felújításra váró tornatermet, illetve a felújuló fűtési rendszert, amely a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárság támogatásának köszönhető.

A tanári szobában beszélgetés zajlott az iskola vezetése és tanárai részvételével. Megvitatták az oktatással kapcsolatos helyi kérdéseket, igényeket.

Ezután a Magyar Összefogás jelöltjei, tartományi tisztségviselők kíséretében családlátogatást tettek a gombosi Fráj családnál. Fráj Krisztina anyuka és másodikos kislánya, Martina fogadta a vendégeket. A kislány lelkesen mesélt a tavalyi, MNT- beiskolázási csomag felett érzett öröméről, az idei újvidéki kirándulásról, ahol nagyon jól érezte magát, minden alsós társával együtt. Elmondta továbbá, hogy aktív tagja a helyi Önkéntes Tűzoltó Testületnek és nagyon várja már a bábszínházi előadást, amelyre hamarosan sor kerül az iskolában.

Magyar Szó, LMT 

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője