A könnyebb nyelvtanulás érdekében | Magyar összefogás Skip to main content
A könnyebb nyelvtanulás érdekében

A könnyebb nyelvtanulás érdekében

A Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére és az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet kiadásában megjelent a Szerb mint nem anyanyelv tantárgy szöveg- és feladatgyűjteménye a középiskolás diákok számára. A könyvbemutatóra szerdán került sor a szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskolában.

A kiadvány szerzői Polyvás Mónika, Natalija Gavrić Ugarak, Selena Avdalović-Đureković, Boros Krisztina, Aleksandar Dognar és Aleksandar Slavov. A segédtankönyv középiskolai oktatásban való használatát tavaly az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet is jóváhagyta és engedélyezte.

A könyvbemutatón Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke ismertette a kötettel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat:

– A Magyar Nemzeti Tanács Magyarország Kormányának és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, valamint a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően immár ötödik éve biztosít minden magyar ajkú elsős középiskolásnak egy szöveges feladatgyűjteményt. A napokban mintegy 1100 segédtankönyvet fogunk kiosztani egész Vajdaság-szerte (22 szakközépiskolában, 8 gimnáziumban és 2 művészeti középiskolában). A mai napon a Vegyészeti technológiai Középiskola első osztályos tanulóinak 45 könyvet adtunk át. Öt évvel ezelőtt azért kezdeményeztük e könyv megírását, mert nem volt érvényben lévő tankönyv, amiből a diákok tanulni tudtak volna. Ezért felkértünk hat olyan szakembert a segédtankönyv megírására, akik Vajdaság különböző középiskoláiban dolgoznak, és nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek azon a téren, hogy hogyan is lehetne a szerb nyelvet közelebb hozni a diákokhoz, és hogyan lehetne a nyelv oktatását hatékonyabbá tenni. A tankönyv az idegen nyelvek elsajátítására előállított módszerek mentén lett megírva, illetve szerkesztve, és az új tantervet követi. A könyvben tizenkét témakör van feldolgozva 26 leckén keresztül. Zömében szituációs, vagy párbeszédre vonatkozó feladatok találhatóak meg benne. A szerzők ugyanakkor a legnagyobb hangsúlyt a szókincsbővítésre, a kommunikációra és a beszédcentrikusságra helyezték. A segédtankönyv a múlt évben egy kis változáson esett át mind küllemre, mind tartalmában, a végére pedig belekerült egy háromnyelvű szótár – szerb, magyar, angol – és a feladatok megoldásai is, így hogyha a diákok előre szeretnének dolgozni, hogyha individuálisan szeretnék magukat fejleszteni és még magasabb szintre emelnék a nyelvtudásukat, akkor le tudják ellenőrizni, hogy egy-egy feladatot helyesen oldottak-e meg, vagy sem. A segédtankönyv valójában nem csak első osztályban használható, hanem ugyanúgy második, harmadik, de negyedik osztályban is – emelte ki Jerasz Anikó.

Polyvás Mónika a kiadvány kapcsán elmondta:

– A legnagyobb előnye ennek a segédtankönyvnek az, hogy a hétköznapi szituációkhoz köthető rövid párbeszédeket, felelet-választós, illetve kiegészítő típusú feladatokat is tartalmaz, hogy a tanulók minél könnyebben tudjanak boldogulni és érvényesülni a szerb nyelv terén. Tehát a témaköröket a mindennapi életből vettük és a leckék között szerepel például a bemutatkozás, a család, az otthon, az ételek és italok, az öltözködés, az egészségügyi állapot, az oktatás, munka, időjárás, sport, vásárlás, települések és a közlekedés, valamint a kultúra és a társadalmi élet is. A kiadvány célja, hogy lehetővé váljon a tananyag minél hatékonyabb és könnyebb elsajátítása – tette hozzá a könyv egyik szerzője.

A szöveg- és feladatgyűjtemény egyébként megvásárolható az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézetben.

Magyar Szó, D.D. (Fotó: Molnár Edvárd)