A Magyar Összefogás jelöltjei (3.) | Magyar összefogás Skip to main content
A Magyar Összefogás jelöltjei (3.)

A Magyar Összefogás jelöltjei (3.)

November 13-án negyedik alkalommal tartanak közvetlen magyar nemzeti tanácsi választást Szerbiában. A Köztársasági Választási Bizottság eddig egy választási jelöltlistát hirdetett ki, a Magyar Összefogás elnevezésű listát. Lapunkban bemutatjuk a Magyar Összefogás 35 jelöltjét, akiket arról kérdeztünk, hogy miként szeretnének hozzájárulni a Magyar Nemzeti Tanács munkájához a következő négy évben.

18. BACSIK LŐRINCZ NATÁLIA
1982-ben született Nagykikindán. 2011-ben az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén diplomázott. Magyartanárként dolgozik Magyarcsernyén. Tanítványait több versenyre is felkészíti: helyesírási, versmondói, olvasási, nyelvhelyességi megmérettetéseken szerepeltek már. A magyarcsernyei és a kisoroszi művelődési rendezvények szervezésében is részt vesz. Az Ady Endre Művelődési Egyesület elnökségi tagja. A helyi Csernyei Újság és a kisoroszi Kisoroszi Hírmondó szerkesztője. 2018 óta a Magyar Nemzeti Tanács tagja.
– Eddig is célom volt segíteni azt a közösséget, amelyikben élek. Tanárként fontosnak tartom a lehetőségek megteremtését a gyerekek számára, versenyeken való részvételük szavatolását. A művelődés terén jó eredményeket értünk el az egyesületben, sikerült felújítani a színháztermünket, a nézőtér, a színpad, a megvilágítás is megújult. Arra törekszem majd, hogy minél több rendezvény legyen, minél nagyobb legyen a kínálat. A faluban és a környéken zajló események bemutatását is lényegesnek tartom, ezt a célt szolgálja a Hírmondó – fogalmazott Bacsik Lőrincz Natália.

17. SZŰCS BALÁZS
1976-ban született Szabadkán. A gimnáziumot Szegeden, a jogi egyetemet Újvidéken végezte el. A Szabadkai Felsőbb Bíróságon dolgozott gyakornokként, majd 2010-től a Magyar Nemzeti Tanácsban kultúrával, tájékoztatással és hivatalos nyelvhasználattal megbízott referensként, jogi tanácsosként és közbeszerzési szakreferensként. 2021-ben a Prosperitati Alapítvány jogi osztályát vezette, ugyanabban az évben nevezték ki a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatójának. Hobbiszinten bútortervező és kivitelező.
– Az MNT-ben jómagam már nyolc évet dolgoztam a hivatal koordinátoraként, jogi tanácsosként, kulturális, tájékoztatási, nyelvhasználati és közbeszerzési referensként. Ismerem tehát a folyamatokat, nem idegen számomra ez a munka, hiszen a megalakulást követően egészen 2018-ig része voltam. A Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója vagyok jelenleg, ebből kifolyólag természetesen úgy látom, hogy a kulturális kérdések számítanak igazán a területemnek, de a többi hatáskörbe tartozó kérdés is közel áll hozzám – fejtette ki Szűcs Balázs.

16. DR. NÁMESZTOVSZKI ZSOLT
1981-ben született Szabadkán. Az egyetemi alapképzést az Újvidéki Egyetem Zombori Tanítóképző Karán végezte el, majd a Mihajlo Pupin Műszaki Egyetemi Karon szerzett magiszteri és doktori fokozatot. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának rendkívüli egyetemi tanára (tudományterület: informatika és információs technológiák az oktatásban). 2016 és 2021 között az intézmény dékánhelyettese, majd 2021-től a tanszékvezetője. Szakterülete az online oktatás és a korszerű oktatástechnológia. Számos tanulmány és tankönyv szerzője, valamint a tudományterületét meghatározó folyóiratok recenzense. Jelentős számú pedagógus-továbbképzést vezetett, vendégtanárként több magyarországi egyetemen oktatott. Több EU-s, köztársasági és tartományi tudományos és gazdasági jellegű projektum vezetője, résztvevője. Emellett a WRO (World Robot Olympiad™) szerbiai szervezője, valamint az e-Régió civil szervezet elnöke. 2013-ban az ELTE PPK-n az „Év oktatója”, 2016-ban a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az Oktatásban Szakosztálya pedig a „Multimédia az oktatásban gyűrű” legjobb tananyag díjjal tüntette ki. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagja.
– Az eddigiekben is a közoktatással, elsősorban a felsőoktatással foglalkoztam sokat, a szakterületem az online oktatás, úgy érzem, ezen a területen a továbbiakban is segíteni tudnám az MNT munkáját. A WRO szervezőjeként fontosnak tartom a robotikai oktatásnak a fejlesztését, a gyerekek versenyeken való részvételének a szavatolását. A felsőoktatás, a tudományos kutatás területén otthonosan mozgok, ez is egy olyan terület, amelyben tudnám segíteni a munkát, vezetői tapasztalataim is segítenének ebben – hangsúlyozta Námesztovszki Zsolt.

15. JOVÁNOVITY PÉTER
1994-ben született Újvidéken, jelenleg Óbecsén él, és itt végezte el a középiskolai tanulmányait is. 2010-től a Fokos zenekar alapító tagja és egyben nagybőgőse, valamint a zenekar hazai és külföldi fellépéseinek, turnéinak főszervezőjeként dolgozik. 2021-től a bajai Duna Népzene-Néptánc Tanoda nagybőgő tanára. Aktív sportoló, rekreatívan teniszezik, valamint hobbiszinten szeszes italokat készít.
– Remélhetőleg a néptáncnak és a népzenének leszek az egyik képviselője az MNT-ben, ennek köszönhetően a magyar népi kultúrát, s általában véve kulturális életünket szeretném a tanács munkáján belül minél hangsúlyosabban képviselni, előremozdítani. A Fokos zenekar tagjaként már számos hazai és nemzetközi koncertet szerveztem sikeresen, így akár kultúraszervezői feladatok elvégzésében is hozzá tudok majd járulni a közös munkához az MNT tagjaként – mondta Jovánovity Péter.

14. LAKATOS ADRIÁN
1994-ben született, Adán él. Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán szerzett jogászoklevelet. Egyetemista évei alatt a Vajdasági Magyar Diákszövetség elnökségi tagjaként dolgozott. Két éve Ada község tanácsának tagja. Tavaly kezdett ügyvédgyakornokként dolgozni. A Vajdasági Magyar Jogász Egylet aktív tagja, számos szakmai konferencia, képzés és egyéb rendezvény szervezője. Szabadidejében legszívesebben közösségi munkát végez, az Ada községbeli ifjúsági és kulturális élet szorgos résztvevője, alakítója.
– Okleveles jogászként elsősorban a kisebbségi jogaink érvényesítéséért szeretnék harcolni, különös figyelmet fordítva nyelvhasználati jogainkra. A szükséges jogi keret igazán kedvező számunkra ezeken a területeken, de elengedhetetlen, hogy az előírt jogaink meg is valósuljanak a gyakorlatban. Erre folyamatosan törekednünk kell, hiszen anyanyelvünk és kultúránk megóvása a mi kötelességünk. Továbbá fontosnak tartom, hogy az ifjúság is kivegye részét a vajdasági magyar közéletből. Az MNT korábban is nagy figyelmet szentelt a fiataloknak, legyen szó oktatásról, kultúráról vagy más területről. Úgy vélem, hogy nekünk, annak a generációnak, amelyik jogosult volt az MNT ösztöndíjaira, részt vehetett a szerb nyelvi felzárkóztatón és az Európa Kollégiumban lakhatott, kötelessége visszaadni valamit annak a közösségnek, amelyik ilyen jó volt hozzá. Biztos vagyok abban, hogy számos fiatal gondolkodik hozzám hasonlóan, ha meg tudjuk szólítani őket, közösségünk hasznos tagjává fognak válni. Arra törekszem, hogy minél több ifjú társamhoz eljusson az üzenetem, és együtt tegyük élhetőbbé, szerethetőbbé hazánkat, mert nekünk, magyaroknak, szükségünk van az összefogásra – fejtette ki Lakatos Adrián.

13. OLÁJ IBOLYA
1961-ben született Csókán. Szabadkán osztálytanítói diplomát szerzett. Tanítóként dolgozott összevont tagozaton Hódegyházán, Egyházaskéren, majd Csókán. Harminc éve a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolában sajátos nevelési igényű gyerekeket tanít. Tíz tankönyvet készített a tanulók számára. Amatőr festőként tíz önálló kiállítása volt, és több csoportos tárlaton vett részt. Tizenhét éve szervezi az Őszi találkozót, amely a vajdasági magyar sajátos nevelési igényű gyerekek hagyományos rendezvénye. Tagja a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának.
– Mivel pedagógus vagyok, az oktatás területén szeretnék hozzájárulni az MNT munkájához. A sajátos nevelési igényű diákokkal immár 30 éve foglalkozom, így szívügyemnek tekintem fejlesztésüket. Gyakran szervezek számukra rendezvényeket, de tankönyveket is készítettem nekik. Az MNT rengeteget tett az oktatás területén a korábbi években, nemcsak az oktatási intézményeket segíti felszerelésük korszerűsítésében, hanem a szülőket és a diákokat is, a szülőföldön való boldogulás megerősítése céljából – fogalmazott Oláj Ibolya.

12. MÉSZÁROS GÁBOR
1986-ban született Zentán. Az általános és a középiskolai tanulmányait Adán végezte el, majd 2005-ben felvételt nyert az újvidéki Művészeti Akadémiára, négy évvel később ugyanitt szerzett diplomát. 2008 óta a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színésze. Nyolc éve él boldog házasságban, két kislány édesapjaként a szabadidejét családi körben tölti a legszívesebben.
– Színészként dolgozom, elengedhetetlennek számít szakmámban a nyitottság és a kommunikáció. Azt tartom igazán fontosnak, hogy legyünk nyitottak egymás felé, és kommunikáljunk egymással. Ezt az elvet követve fogok az MNT tagjaként tevékenykedni – fejtette ki Mészáros Gábor.

11. SÁRKÖZI ISTVÁN
1988-ban született Verbászon, jelenleg Bácsfeketehegyen él. Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán okleves jogászként diplomázott, majd ugyanott 2016-ban elvégezte a mesterképzést. 2007 óta művelődési és közösségi események szervezője. 2020 óta Kishegyes község képviselő-testületének elnöke. A Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottságának elnöke. 2014 óta a Vajdasági Magyar Szövetség tagja. Szabadidejében tamburázik és fellépésekre jár a zenekarával.
– Művelődésszervezőként és jogászként igyekszem majd hozzájárulni az MNT következő ciklusának a munkájához. A kulturális intézmények épületei állagának megóvását, felújítását, felszerelését, továbbá a művelődési egyesületben felbukkanó tehetségekre való fokozott odafigyelést, a művelődési, valamint civil humán erőforrás anyagi megbecsülését tartom nagyon fontosnak. Hangsúlyt fektetnék az örökségvédelemre jogi megközelítésből, a sikeresen elkezdett jogászösztöndíj fenntartására és helytörténeti múltunk digitalizációjának serkentésére – mondta Sárközi István.

10. BONIFÁRT NOÉMI
1995-ben született Zentán. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában végezte el ügyviteli adminisztrátor szakon. 2018-ban közgazdászként végzett Budapesten, az Óbudai Egyetem kereskedelem és marketing szakán, majd 2020-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdasági Karán szerzett mesterfokozatot. Tanulmányai mellett 2015 és 2017 között a budapesti Elektromos Műveknél dolgozott értékesítési osztályvezetői asszisztensként. 2017-ben az Erasmus+ program keretében Németországban folytatott kettős tanulmányokat a Hochschule Esslingenben, majd 2019-ig a Daimler multinacionális vállalatnál dolgozott Stuttgartban, a Mercedes-Benz európai régiójának munkatársaként. 2019-től a családi vállalkozásaik vezetőjeként tevékenykedik Óbecsén. Önkéntese az óbecsei Than Emlékház által szervezett gyermekfoglalkozásoknak, és aktív résztvevője a kerekasztal-beszélgetéseknek. A 2022. évi Szabadegyetem egyik lelkes előadója és az újvidéki swing táncoktatás egyik tanára.
– Eddig is igyekeztem aktív része lenni a társadalomnak, főleg a gazdasági élet terén, de közösségi érdekeket képviselni és azokért tenni, értékelésem szerint, egy még nemesebb cél. A jelölés kellemesen meglepett, örülök, hogy méltónak tartanak ilyen tisztség betöltésére. A mai globális világban, ahol a kultúrák és a nemzetek összemosódnak, fontos tudni, hogy kik vagyunk. Érdekünk, hogy a magyar értékeinket megtartsuk, és a jövő nemzedékének is megtanítsuk, átadjuk. A külföldi tapasztalataim, innovatív edukációs ötleteim egyvelegével igyekezni fogok meghálálni a belém vetett bizalmat. A lehetőségek és az erőforrások függvényében pedig, reményeim szerint sikerül majd megvalósítani egy-két olyan komolyabb projektumot is, ami a közösség javát szolgálja – fogalmazott Bonifárt Noémi.

Magyar Szó