Megoldást kereső, nyugodt erő | Magyar összefogás Skip to main content
Megoldást kereső, nyugodt erő

Megoldást kereső, nyugodt erő

Kihirdették a Magyar Összefogás listáját – Folytonosság és új arcok

A múlt héten a Magyar Összefogás támogatói aláírásgyűjtésével és a jelöltek listájának átadásával megkezdődtek az előkészületek a november 4-ére kiírt nemzeti tanácsi választásokra. A Magyar Összefogást csütörtökön több mint négyezer szavazásra jogosult polgár támogatta aláírásával, aminek köszönhetően pénteken átadhatták a dokumentumokat a Köztársasági Választási Bizottságnak. Ennek apropóján tegnap sajtótájékoztatót tartottak a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai székházában, ahol Pásztor István, a párt elnöke, és Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője, a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi elnöke szólt az egybegyűltekhez, ugyanakkor a jelöltek névsorát is bejelentették.
A vajdasági magyarság ez év novemberében immár harmadik alkalommal választhatja meg közvetlen úton, a külön választói névjegyzékre feliratkozott polgárok szavazataival a Magyar Nemzeti Tanács tagjait.
Pásztor István felszólalásában kitért arra, hogy a múlt csütörtökön összesen 4246 támogatói aláírást gyűjtöttek össze. Ez a négy évvel ezelőtti számhoz képest több mint négyszázzal több támogatót jelent. Szerinte ez azt jelenti, hogy a VMSZ mozgósító ereje és szervezettsége töretlen, hogy az emberek fontosnak tartják az MNT-t, ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a vajdasági magyar közösségben nincs elitváltó hangulat, hisz az emberek méltányolják azt az erőfeszítést és azt a teljesítményt, amit a VMSZ és az előző összetételű MNT produkált.
– A Vajdasági Magyar Szövetség az előző két választási gyakorlatot követve most is egy közösségi listával vesz részt a soron következő nemzeti tanácsi választásokon. Ez egy olyan lista, amely mögött folyamatosan fellelhető lesz a VMSZ erőteljes támogatása, nemcsak a kampány fázisában, hanem azt követően a lista tagjainak a Magyar Nemzeti Tanácsban való működése tekintetében is. Ez egy közösségi lista, amely reprezentatív is. Részben a VMSZ tagjaiból áll, részben pedig nem a párt tagjaiból, számszerűsítve, 19-en a VMSZ tagjai és 16-an nem. A listán egyértelműen látszik, hogy a párthovatartozás nem zárja ki a szakmaiságot. Egy olyan listát szerettünk volna összeállítani, amely egyrészt biztosítja a folytonosságot, másrészt lehetőséget teremt arra, hogy új arcok jelenjenek meg a közéletben – mondta Pásztor István, hozzátéve, hogy a listán 27 olyan személy szerepel, akik az előző összetételű MNT munkájában nem vettek részt. Mint megtudtuk, a listával igyekeztek Vajdaság egész területét lefedni, ugyanakkor a listán szereplők tevékenységi köre is változatos, többen az oktatás területén aktívak, többen elsősorban kulturális tevékenységet folytatnak, de szerepelnek rajta jogászok, újságírók, lelkészek is.
– A listán olyanok szerepelnek, akik nemzetileg elkötelezettek, akik mögött komoly egyéni teljesítmények vannak, és akikről nyugodt lelkiismerettel feltételezzük, hogy részei lesznek annak a megoldást kereső, nyugodt erőnek, amilyennek az MNT-nek az elkövetkező négy évben is lennie kell. A Magyar Nemzeti Tanács a számunkra egy érdekérvényesítő eszköz, a közösségépítés, a közösségi érdekérvényesítés eszköze, és ilyen szempontból azt az utat kell, hogy járja, amelynek a létjogosultságáról, amelynek a bizonyosságáról meg vagyunk győződve. Ez pedig nem más, mint a közösségi érdekek megfogalmazása, azon érdekek felmutatása, az érdekek megvalósítása mentén partnerkapcsolat építése, nem pedig a hőbörgés és a konfliktuskeresés – fogalmazott Pásztor.
Hajnal Jenő elmondta, hogy az MNT az elmúlt négy évben a rendszerszintű gondolkodást, a stratégiai cselekvést és a párhuzamosságok kizárását tartotta fontos feladatának. A Magyar Összefogás listavezetője szót ejtett az elmúlt négy évben az oktatás területén végzett tevékenységükről, például a Vackor programról, amely a magyar nyelven való tanulást hivatott népszerűsíteni, és azokról a fejlesztésekről, amelyeket a középiskolákban, mindenekelőtt a szakiskolákban sikerült kieszközölni. Ugyanakkor arról is szót ejtett, hogy Szabadkán elkészült a képzőközpont, ahol többek között mechatronikai, gyógypedagógiai és logopédiai képzés indult, de megnyitotta kapuit az újvidéki Európa Kollégium is. Hajnal Jenő emellett a kultúra, a tájékoztatás, a nyelvhasználat területén elért sikerekről is beszámolt.
– A jövőre nézve azt szeretném csak elmondani, hogy ami elkezdődött, azt folytatni szeretnénk, mert mind a rendszerszintű gondolkodás, mind a stratégiai cselekvés, mind pedig a párhuzamosságok kizárása területén a tervezés szintjén újabb mozzanat fog megjelenni, hisz Szerbiában és Magyarországon olyan új stratégiai tervek születnek, amelyekkel együtt szinkronba tudjuk hozni az MNT stratégiai gondolkodását is a legfontosabb területeken – fogalmazott Hajnal Jenő.


Magyar Szó, B.em

2018. szeptember 28.

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője