Összefogás, megmaradás, megújulás | Magyar összefogás Skip to main content
Összefogás, megmaradás, megújulás

Összefogás, megmaradás, megújulás

Szombaton több állomásos kampánykörút keretében ismertették Nyugat-Bácskában a Magyar Összefogás programját az érdeklődőkkel.

A programismertető a Dunatáj Egyesülés éves Civil Konferenciáján vette kezdetét Bácskertesen (Kupuszina). Péter István, a Dunatáj elnöke köszöntötte a vendégeket: Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnökét, Kovács Elvirát, a köztársasági parlament és a VMSZ alelnökét, mgr. Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Fremond Árpádot, a Magyar Összefogás lista vezetőjét, a VMSZ alelnökét, Dubacz Éva tartományi képviselőt, Pelt Ilonát, a VMSZ Nyugat-bácskai Körzeti Szervezetének elnökét, Sutus Áront, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét, valamint Lennert Móger Tímea és Sárközi István MNT-jelölteket.
Fremond Árpád felszólalásában egyebek mellett hangsúlyozta:

– Minden területen megvannak a tervek és az elképzelések, amelyekkel foglalkozik a nemzeti tanács. Az oktatás talán az a terület, amely leginkább kiemelkedett az elmúlt időszakban, ahol óriási befektetések történtek, minden térségben. Az MNT és a VMSZ is fokozott figyelmet fordított arra, hogy a tömbmagyarság segítése mellett a szórványmagyarságot is segítse. Az oktatáson belül minden egyes magyar gyerekért, iskolai osztályért és pedagógusért küzdöttünk, és ez a jövőben is így lesz. Így tud talpon maradni ez a közösség. Ezért van a támogatás, ha úgy tetszik, a bölcsődétől az egyetemig, a gyermekeinknek, és mindenkinek, aki itt képzeli el a jövőjét. Kevesebben vagyunk, de egy életképes közösségként szívósak és kitartóak vagyunk, ez visz bennünket előre – hallottuk a listavezetőtől, aki arra bíztatta a nyugat-bácskai civil szervezetek, egyesületek, intézmények képviselőit, hogy november 13-án adják le voksukat a Magyar Összefogás mellett.

Pásztor István a választásokkal, a közösségekkel kapcsolatban egyebek mellett a következőket mondta:

– Hihetetlenül büszke vagyok arra a közösségre, amelynek tagja vagyok, azért, mert mindenek ellenére ma is a jövőről, az erőről, a meggyőződésről, az összekapaszkodásról, a tervezésről beszélgetünk. Mindez hatalmas értéke a vajdasági magyar közösségnek. Mindig meg tudjuk találni azt a közös nevezőt, közös szándékot, akaratot, amely felülírja az esetlegesen felmerülő, köztünk lévő különbségeket. Mindent összevetve bizakodó vagyok. Alkalmazkodnunk kell az új körülményekhez, megvan hozzá a rátermettségünk, a tudásunk, az elkötelezettségünk, hogy az előttünk álló feladatokat, nehézségeket le tudjuk győzni – emelte ki Pásztor, és felhívta a civilek figyelmét, hogy az anyaországi pályázatok mellett a jövőben érdemes lesz az itteni pályázati lehetőségekre is koncentrálni.

Sutus Áron, a VMMSZ elnöke részletesen ismertette az aktuális és tervezhető pályázati lehetőségeket. A civil szervezetek, egyesületek és intézmények jelenlévő képviselői pedig felszólalásaikban hangot adtak a megoldásra váró problémáknak, illetve megköszönték az MNT és a VMSZ támogatását, amely által jelentős programokat, fejlesztéseket valósítottak meg az elmúlt időszakban.

A résztvevők és vendégek látogatást tettek, és megebédeltek a Kolbásztöltő versenyen. Ennek szervezője a helyi közösség volt, támogató pedig a Falvakért Felelős Minisztérium és Apatin Község.

A vendégek delegációja Bácskertesről Szilágyira utazott. Ott a József Attila Művelődési Egyesületben fogadta őket a helyi vezetőkből álló delegáció. Ismertették a megvalósított, az MNT által támogatott fejlesztéseket, terveket, meglátogatták az Önkéntes Tűzoltó Testület épületét, meghatározták a nyugat-bácskai szórványmagyarság központi ünnepségének dátumát, amely a jövő évtől kezdődően hagyományosan november 15-e lesz, Szilágyin.

A következő állomás Gombos volt, ott látogatást tettek a József Attila Általános Iskolában és az Önkéntes Tűzoltó Testületben. Mindkét helyszínen jelentős felújításokat, gyerekprogramokat vittek véghez az elmúlt időszakban az MNT támogatásával.

Doroszlón a küldöttség a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület fejlesztéseit, a lebetonozott udvart, az újjáépített vizesblokkot tekintette meg, illetve találkozott az egyesület szakcsoportjainak vezetőivel. Onnan az Önkéntes Tűzoltó Testületbe látogattak, ahol a felújított konyhát mutatták meg a vezetők.

Este a zombori Magyar Polgári Kaszinó adott otthont a lakossági fórumnak. Pelt Ilona köszöntötte a vendégeket, valamint az érdeklődőkből álló népes közönséget.

Kabók Erika MNT-jelölt beszédében az alábbiakat emelte ki:

– A mai hosszú és tartalmas nyugat-bácskai körút végén összegzésképpen elmondható, hogy olyan érzése van az embernek, mintha önök mind egy nagy család lennének. Jelentős eredményekről, lelkesedésről hallottunk mindegyik településen. A mindennapi élet bármely területét tekintjük, mindenütt jelen van az MNT és a VMSZ támogatása, a párt és a testület az, amely gondot visel a magyarságról. Óriási kegy, hogy lehet nemzeti tanácsunk. Ami az MNT-ben meg kell, hogy legyen, amit mi magunktól is elvárunk, az az, hogy legyenek ötletek, és a szervezetek, intézmények vezetőivel együtt kitaláljuk a jövőbeni irányt. A kiépült intézményrendszerek fenntartása, ezek működésének lehetővé tétele, olyan tartalmakkal való megtöltése, amelyek megfelelnek a 21. század kihívásainak és igényeinek, egyebek mellett ezt tartom fontos feladatnak – hallottuk Kabók Erika újságírótól, szerkesztőtől.

Lennert Móger Tímea nyugat-bácskai jelölt, (újság)író és közösségszervező a régiót érintő közösségi élet folyamatosságát, az egybehangzó igények megfogalmazódását, a megújulási képességet, a civilek, a politikum, a vállalkozói réteg együttműködését emelte ki megtartó erőként, és kérte a jelenlévőket, demonstrálják a közösségek hitelét és szándékát azzal, hogy november 13-án leadják szavazatukat a Magyar Összefogás mellett.

A fórumot megtisztelte jelenlétével dr. Maruzsa Zoltán, Magyarország kormányának köznevelésért felelős államtitkára, aki a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács testületének Kárpát-medence tekintetében egyedülálló legitimitást jelentő hatáskörére hívta fel a figyelmet, a délvidéki magyar közösség, a VMSZ által megvalósított érdekképviselet erősségét hangsúlyozta és dicsérte.

Kovács Elvira az MNT jogi hatáskörét ismertette és elismerően szólt a nyugat-bácskai magyar közösségek összefogásáról, a megmaradás érdekében folytatott, hiteles munkájáról.

Pásztor István az elmúlt munkaidőszakban és a nap folyamán tapasztaltakról egyebek mellett a következőket mondta:

– Másfajta összetételű lesz a nemzeti tanács, mert az idők is változnak. A változó időknek megfelelően kell alakítani az MNT összetételét, a habitus-komplexumot, amely alakítja a nemzeti tanácsot. Egy dolog egészen biztos, attól függetlenül, hogy pártpolitikai kötődéssel rendelkező vagy pártpolitikai kötődés nélküli emberek vannak a listán, a közösségi ügyek irányában való elkötelezettség szempontjából nincs köztük különbség. Az elmúlt tíz évben sikerült egy olyan szerteágazó rendszert felépítenünk, amelynek csak egy szeletét, egy gyöngyszemét láttuk itt, Nyugat-Bácskában, amikor faluról falura menve összesen harminc szervezetnek a vezetőjével sikerült találkozni, és ha ezt az ember kiterjeszti az egész Vajdaságra, akkor látható, hogy milyen szervezeti gazdagság az, amely a közművelődésben megnyilvánul.

Mindehhez, ha hozzávesszük az iskolákat, a színházakat, a múzeumokat, a könyvtárakat és minden egyéb intézményt, amink van, akkor azt gondolom, ez annak bizonyítéka, hogy mi egy nagy rendszert működtetünk, amely az identitásunk megőrzése szempontjából kulcsfontosságú – ecsetelte Pásztor István, és részletezte azokat a közösségmegtartó és -építő feladatokat is, amelyekkel az MNT-nek majd a jövőben meg kell birkóznia. Végül arra biztatta a jelenlévőket, november 13-án tegyék le voksukat a megőrzést és megújulást képviselő lista mellett.

Magyar Szó, TRA