Utánpótlással a jövőért | Magyar összefogás Skip to main content
Az MNT közösségünk életében – lakossági fórum

Utánpótlással a jövőért

Lakossági fórum Kisoroszon

 

Lakossági fórumot tartott Kisoroszon a Magyar Összefogás Az MNT a közösségünk életében címmel. Az eseményen felszólalt a Magyar Összefogás három jelöltje: Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, Erdődi Edvina okleveles jogász, valamint Bacsik Lőrinc Natália, kisoroszi származású magyarcsernyei magyartanár.

Jerasz Anikó ismertette a Magyar Nemzeti Tanács eddigi tevékenységeit és elért eredményeit. Sikereikről elmondta, hogy az MNT minden közösségben, tömbben és szórványban egyaránt, erkölcsi és anyagi támaszt igyekezett jelenteni a magyar kisebbségnek. Arra törekedtek, hogy aktív részesei és megkerülhetetlen részei legyenek a közösségnek. Minden korosztályt igyekeztek megszólítani az óvodától kezdve az iskolán át a különféle kulturális és civil egyesületekig.

Elmondta, hogy az MNT az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén tevékenykedik, hiszen itt van jogosultságuk az érdekérvényesítésre. Céljuk, hogy a magyar kisebbséget segítsék, támogassák, különböző programokat, aktivitásokat tegyenek lehetővé és valósítsanak meg.

Az elmúlt években az oktatás területén tevékenykedtünk a legszembetűnőbben, a hivatalba beérkező kérelmek kétharmada az oktatás területéről érkezett. Nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk az oktatási intézmények vezetőivel, a tartományi oktatási titkársággal, az oktatási minisztériummal is, így velük együttműködve, közösen tudtuk megoldani az elmúlt időszak oktatásbeli gondjait.

A Végrehajtó Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az MNT célja, hogy a fiatalok az itthoni egyetemek és főiskolák mellett döntsenek, és hogy hosszú távon is az itthon maradást válasszák. Jövőbeli terveikről elmondta, hogy a jól működő programokat folytatják, és ezekre alapozva közösen építik a magyar közösségeket mind a szórvány-, mind a tömbtelepüléseken.

Erdődi Edvina elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt években számtalan jelentős intézkedést foganatosított a fiatalok itthon maradásának érdekében, elég csak az ösztöndíjprogramra, a továbbtanulási lehetőségekre, a lakhatási feltételekre és az Európa Kollégiumra, illetve a szakkollégiumokra gondolnunk. Mindezeknek köszönhetően az MNT lehetővé teszi, hogy versenyképes tudással kerüljenek ki a fiatalok a munkaerőpiacra.

Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy erős és kiszámítható döntéshozatali rendszerre van szükségünk, amely alapul szolgálhat egy tervezhető jövőnek. A döntéshozatali folyamatokban fiatalok is szerepet kaptak, sez azt bizonyítja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség számára az utánpótlás nem csupán elvi szinten jelenik meg, hanem valóban gondot fordítanak a fiatalok bevonására és a jövő megalapozására.

Hozzátette, hogy a vajdasági magyarság rendkívül erős érdekérvényesítő képességgel rendelkezik, még ha ennek sokszor nincs is tudatában. Példaként hozta föl, hogy miközben számunkra elképzelhetetlen, hogy ne tanulhassunk az anyanyelvünkön, addig a kárpátaljai vezetők az ottani magyar kisebbség érdekében állónak hiszik az államnyelven való oktatást, illetve azt, hogy Szlovákia törvényben tiltotta meg a kettős állampolgárságot:

Hihetetlen előnyre tettünk szert, ennek az előnynek pedig a Magyar Nemzeti Tanács adott utat. Halljuk, hogy mennyi sebből vérzik a magyar autonómia, de legyünk tisztában azzal, hogy amit az MNT az elmúlt években lefektetett, az valóban példaértékű.

Bacsik Lőrinc Natália a különféle helyi rendezvények és események jelentőségéről beszélve elmondta, hogy ezek a közösség aktív és tettre kész mivoltát bizonyítják.

Fontos, hogy megmaradjon a magyar nyelvű oktatás, hiszen a gyerekek az anyanyelvükön tudják elérni a legjobb eredményeket.

A Magyar Összefogás jelöltjei hangsúlyozták, hogy a jövő a közösség együttműködésével építhető föl, és reményüket fejezték ki aziránt, hogy minél többen jelentkeznek a külön választói névjegyzékre, és november 4-én szavazatukkal támogatják a jelölteket.

 

Magyar Szó, n zs

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője