Vasárnap erejét demonstrálhatja a magyarság | Magyar összefogás Skip to main content
A vasárnap megtartandó magyar nemzeti tanácsi választás kampánycsendje előtti utolsó rendezvényét tartotta meg a Magyar Összefogás Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében. A lakossági fórum moderátora Góli Csilla volt, a szabadkai Városi Tanács kommunális ügyekkel és fejlesztésekkel megbízott tagja. Mint arra az egybegyűltekhez szólva rámutatott, a magyar nemzeti tanácsi választás kiemelkedően fontos. Három gyermek édesanyjaként tudja, hogy mit jelent az, ha a magyar gyermekek anyanyelvük

Vasárnap erejét demonstrálhatja a magyarság

A vasárnap megtartandó magyar nemzeti tanácsi választás kampánycsendje előtti utolsó rendezvényét tartotta meg a Magyar Összefogás Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében. A lakossági fórum moderátora Góli Csilla volt, a szabadkai Városi Tanács kommunális ügyekkel és fejlesztésekkel megbízott tagja. Mint arra az egybegyűltekhez szólva rámutatott, a magyar nemzeti tanácsi választás kiemelkedően fontos. Három gyermek édesanyjaként tudja, hogy mit jelent az, ha a magyar gyermekek anyanyelvükön tanulhatnak, valamint magyar művelődési egyesületek munkájába kapcsolódhatnak be, emelte ki Góli Csilla, mondva, hogy a Magyar Összefogás választási jelöltlistán 35 név szerepel, a jelöltek, így a szabadkaiak is, számos terület, egyebek mellett az oktatás, a tájékoztatás, a kultúra és a vidékfejlesztés kiemelkedő képviselői.

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS MI VAGYUNK

Fremond Árpád, a Magyar Összefogás listavezetője köszönetet mondott Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének, amiért kezdettől részt vett a magyar nemzeti tanácsi választás kampányában, így segítve a jelölteket. A VMSZ folyamatosan járja a terepet és párbeszédet folytat a polgárokkal, függetlenül attól, hogy éppen választásra készülnek, vagy sem, tette hozzá, mondva: ez különbözteti meg a VMSZ-t a többi politikai tömörüléstől.

A célokat sorolva az oktatás területéhez kapcsolódóan Fremond Árpád megismételte, hogy az alapvető célkitűzés minden magyar gyermek számára megteremteni az anyanyelvű oktatás lehetőségét, valamint segíteni őket abban, hogy megtanulják a szerb nyelvet, hiszen e nélkül nem érvényesülhetnek szülőföldjükön. A vajdasági magyarság kulturális intézményei súlyos káderhiánnyal küzdenek, így talpon tartásuk érdekében a munkavállalást kell segíteni. A tájékoztatás területén ugyancsak az a cél, hogy a magyar szó és a magyar hang mindenkihez eljusson, míg a hivatalos írás- és nyelvhasználat területén az anyanyelvet őrző szakemberek képzése a cél. Nehéz idők jönnek, ám hiszi, hogy a vajdasági magyarság az elmúlt száz évben ennél sokkal súlyosabb válságokat is átélt és túlélt, hangsúlyozta Fremond Árpád, aki abban is biztos, hogy a közösség ezúttal ugyancsak talpon marad. Nem adják fel, nyomatékosította. Az MNT egyebek mellett azért fontos, mert a magyar közösség bátran és kitartóan küzdött a magyar kulturális autonómia legfőbb szervéért, nyomatékosította, majd megjegyezte: indulhatna akár tíz lista is a választáson, tény, hogy a VMSZ támogatottsága 80-90 százalékos. „Akik feladják, azok nem állítanak listát, mi azonban nem adjuk fel, hiszen soha nem is adtuk fel” – emelte ki Fremond Árpád, majd a következőkkel buzdította szavazásra a polgárokat: „A Magyar Nemzeti Tanács mi vagyunk.”

OTT KELL LENNI, AHOL A DÖNTÉSEK SZÜLETNEK

A lakossági fórumon Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője ugyancsak felszólalt: „Akkor tudunk sikeresek lenni, ha a köztársasági és a tartományi parlamentekben, illetve kormányokban egyaránt, valamint a helyi önkormányzatokban és a nemzeti tanácsban is rátermett, szakmailag megpatkolt képviselőink tevékenykednek.” Azt is megosztotta a hallgatósággal, hogy a minap egy bosnyák képviselő méltatta az MNT, illetve a magyar közösség tevékenységét és eredményességét. A bosnyák közösségben öt lista száll ringbe, míg a magyar közösségben azok, akik élnek, jegyezte meg. A VMSZ és a Magyar Összefogás választási jelöltlista az, amelyik politikailag, de egyébként is, az élők sorában van, mondta Pásztor Bálint, aki szerint a polgárok szavazási hajlandóságának a mértéke releváns, azaz egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora lesz a részvételi arány.

SZÁMÍT, HOGY HÁNYAN MENNEK EL SZAVAZNI

Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője és a VMSZ Intéző Bizottságának elnöke felszólalásában emlékeztetett, hogy immár negyedik alkalommal tartanak Szerbiában közvetlen magyar nemzeti tanácsi választást. Arra ugyancsak emlékeztetett, hogy az MNT törvénybe foglalt és konkrét felhatalmazásokkal rendelkezik az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos írás- és nyelvhasználat területén. Mint hozzátette, a többi elszakított nemzetrész ettől fényévekre van. A vajdasági magyarság kiharcolta, hogy saját nemzeti tanácsa legyen, továbbá kiépítette a Szerbia és a Magyarország, illetve a szerb és a magyar nemzet közötti jó kapcsolatokat, ez pedig lehetővé tette az eddigi tevékenységet és építkezést, hangzott el. Juhász Bálint ugyancsak kitért arra, hogy a magyar nemzeti tanácsi választáson egy lista indul, mondván, hogy az MNT fontosságát nem ezzel mérik. Az, hogy hány lista indul, a vajdasági magyar politikai tömörülések erejének a fokmérője, jegyezte meg Juhász Bálint, mondván, hogy míg mások számára nem fontos a magyar nemzeti tanácsi választás, a VMSZ bizonyította, hogy számára igenis az. Akinek fontos a vajdasági magyarság kulturális autonómiája, az vasárnap elmegy szavazni, hangsúlyozta Juhász Bálint. Rámutatott, akárhányan is mennek el szavazni, az MNT következő összetétele az egész közösségért felelősséget vállal, ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy hányan mennek el szavazni. A vajdasági magyarság erejét demonstrálhatja vasárnap, hiszen a szerbiai többségi nemzet, valamint az elszakított nemzetrészek is figyelemmel kísérik a vajdasági magyarság magatartását, nyomatékosította Juhász Bálint, kiemelve, hogy a listán tettre kész emberek neve olvasható, olyan személyekről van szó, akik eddigi tevékenységükkel már bizonyítottak saját területükön.

AZ ELKÖTELEZETTSÉG PRÓBÁJA

A felszólaló jelöltek egyike volt Kabók Erika, a Magyar Összefogás második jelöltje és lapunk munkatársa. Megjegyezte, hogy a kampány ideje alatt az újságírók elsősorban azt kérdezték tőle, hogy miért vállalta a felkérést. Erre a kérdésre válaszolva mindenkinek elmondta, hogy azért, mert nagyra becsüli az MNT munkáját, azaz fontosnak tartja, hogy az MNT gondját viseli a magyar családoknak, a magyar oktatásnak és a kultúrának. Kezdve a beiskolázási csomagtól egészen az összetett ösztöndíjrendszerig, számos tartalmat kínál fel, annak céljával, hogy egyetlen magyar gyermek, illetve fiatal se vesszen el, ha kell, iskolabuszokkal szállítja a gyerekeket oda, ahol magyarul tanulhatnak. A sokrétű kulturális tevékenységről sem szabad megfeledkezni, legyen szó az intézményekben, vagy az amatőr egyesületekben zajlóról, hangzott el a folytatásban. Mint arra Kabók Erika rámutatott, az MNT eddigi eredményes munkája annyira nagyra becsülendő, hogy a Szerbiában működő több mint 20 nemzeti tanács közül több is ellátogatott az MNT hivatalába. Hozzátette, a Kárpát–medencében egyetlen nemzetrésznek sincsen ennyire jól kiépített rendszere. A vajdasági magyarság nemcsak a legszervezettebb, hanem a legcéltudatosabb és a legszervezettebb is, nyomatékosította.

– Nehéz idők várnak ránk, ugyanakkor megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ebben a felállásban is a lehető legtöbbet tudjuk nyújtani. Vasárnap derül ki, hogy mennyire elkötelezett a közösség és mennyire fontos számára a magyar nyelvű oktatás, tájékoztatás, kultúra és hivatalos írás- és nyelvhasználat. Senkit se érdekeljen, hogy csak egy lista van, ez nem a Magyar Összefogás gondja – fogalmazott Kabók Erika, aki arra kérte a szavazásra jogosult polgárokat, hogy vasárnap járuljanak az urnák elé.

Mészáros György újságíró és a Pannon RTV munkatársa elmondta, hogy elsősorban a magyar nyelvű tájékoztatás kiteljesedéséért és fejlesztéséért szeretne síkra szállni, külön odafigyelve a szórványtérségre. Mészáros György arra kérte a magyar választópolgárokat, hogy vasárnap menjenek el szavazni. Mint azt kiemelte, a Magyar Összefogás valóban az egyetlen lista, de értékes.

Pedagógusként a magyar nyelvű oktatás népszerűsítését és az oktatás minőségének a javítását tartja kiemelkedően fontosnak, hangsúlyozta a folytatásban Bognár Beáta, a Majsai Úti Általános Iskola igazgatója. Szeretne hozzájárulni az MNT azon programjainak a sikerességéhez, amelyek ezt a célt szolgálják. Ahhoz, hogy a gyermekek érvényesülni tudjanak az életben, hatalmas jelentősége van az anyanyelvű oktatásnak, emelte ki Bognár Beáta, mondva, hogy az MNT folytatni szeretné azokat a támogatási programokat, amelyek tehermentesítik a családokat és javítják a magyar nyelvű oktatás minőségét. Példaként említette a beiskolázási csomagot, a kis létszámú tagozatok megőrzésére irányuló tevékenységet, továbbá a felvételi felkészítőket, a szerb nyelvi felzárkóztató képzést, valamint a felsőoktatási ösztöndíjprogramot és az Európa Kollégiumot. Bognár Beáta különösen fontosnak tartja a pedagógusok továbbképzését, mivel ezáltal a diákok minőségesebb oktatásban részesülhetnek, valamint az oktatás korszerűsítését.

Magyar Szó, Pesevszki Evelyn (Fotó: Molnár Edvárd)