Az aracsi pusztatemplom | Magyar összefogás Skip to main content
Az aracsi pusztatemplom

Az aracsi pusztatemplom

Hosszú időnek és előkészületi munkának kellett elmúlnia ahhoz, hogy a 2018-as aracsi emlékünnepségen arról számolhasson be a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, hogy „sokak sokszori nekifutása után, mára Magyarország Kormánya támogatásának hála a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács elkötelezett abban, hogy elkezdődjék a fejlesztéshez elengedhetetlen tudományos dokumentáció elkészítése egy átfogó régészeti kutatás elvégzésével, hogy azután majd a pusztatemplom helyreállítása következhessen: részleges rekonstrukcióval, turisztikai attrakcióként való bemutatással, szakralitásának biztosításával, az egykori védelmi rendszer és a vizesárok bemutatásával, gyógy- és fűszernövénykertek kialakításával, a kolostorkert és a kolostor részleges rekonstrukciójával, az egykori település és a kikötő alaprajzi rendszerének funkcionális bemutatásával akár növényzetből kialakítva, netán gályák elhelyezésével, látogatóközpont építésével, rekreációs terület, térvilágítás kialakításával; mindehhez pedig terep- és kertépítészeti rendezés, továbbá biztonsági és térfigyelő, valamint kerékpáros szolgáltató rendszer párosulna…” Ennek végrehajtásához pedig nagyon fontos, hogy mindenekelőtt a helyiekkel, a Törökbecsei Önkormányzattal, továbbá az illetékes tartományi, köztársasági szervek és intézmények segítségével sikerüljön rendezni a felújításhoz nélkülözhetetlen tulajdonviszonyokat, a birtokba jutás módját, védelmi helyzetüket stb.; de elkerülhetetlen lesz megvizsgálni az ide vonatkozó területfejlesztési tervek előírásait, a biztosított lehetőségeket, és ha szükséges, azok felülvizsgálatát is. Hiszen a cél egy olyan fogadó- és rendezvényközpont létrehozása, amely a XXI. század elvárásainak megfelelően – megőrizve a történeti értékeket – szabadabb formában, változatos szolgáltatások segítségével igyekezzék majd a pusztatemplom és a hozzá kapcsolódó rendház múltját, a jelenükhöz köthető ismereteket élményszerűen bemutatni és átélhetővé tenni.

Ünnepség az aracsi pusztatemplomban: 2018. július 29.