A pedagógusok tudás- és tapasztalati tőkéjének hálóba foglalása | Magyar összefogás Skip to main content
A pedagógusok tudás- és tapasztalati tőkéjének hálóba foglalása

A pedagógusok tudás- és tapasztalati tőkéjének hálóba foglalása

2016 januárjában a Magyar Nemzeti Tanács létrehozta a vajdasági magyar pedagógusok adatbázisát, majd ennek alapján az oktatási portált (http://oktatas.mnt.org.rs), amely által 2673 pedagógus, 33 szakaktívába tagolódva tarthatja egymással a kapcsolatot, oszthatja meg tudástőkéjét és tapasztalatát. A szakaktívák összejövetelein, a szakmai előadásokon kívül a legidőszerűbb kérdések is mindig megvitatásra kerültek. A történelem-, kémia-, biológia- és földrajztanárok összejövetelein 211 pedagógus volt jelen. A pedagógusok szakmai tudásának és kompetenciájának növelése érdekében több mint 700 pedagógus kapcsolódott be a magyar nyelvű akkreditált továbbképzésekbe. Két konferencia társszervezőjeként a Magyar Nemzeti Tanácsnak összesen 350 pedagógus számára sikerült biztosítania az e-dia online kompetenciamérés és fejlesztés programjának megismerését, amelyet a Szegedi Neveléstudományi Intézet munkatársai mutattak be. Az osztálykirándulás-programban résztvevő 200 osztálytanító számára két alkalommal négy helyszínen tíz témakörben történt szakmai továbbképzés. A Hagyományápolás az általános iskola első osztálya számára című tankönyv bemutatása alkalmával 82 osztálytanító a hagyományos mesemondás módszertanával ismerkedett meg. Ötven történelemtanár vett részt az 1944–1945-ös délvidéki ártatlan magyar áldozatok emlékének szentelt akkreditált szakmai továbbképzésen. Megkülönböztetett figyelmet kapott a szerbet mint nem anyanyelvet oktató általános és középiskolai tanárok továbbképzése, de több alkalommal új módszertani alapokra helyezett képzésekbe is bekapcsolódhattak, amelyeken összesen 82 tanár vett részt. Segédanyag is segíti a munkájukat, amely úgyszintén a Magyar Nemzeti Tanács oktatási portálján mindenki számára hozzáférhető.

Szakmai találkozó a szabadkai Városházán: 2018. április 21.

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője