Tovább bővül és szépül a doroszlói szentkút és kegyhely | Magyar összefogás Skip to main content
Tovább bővül és szépül a doroszlói szentkút és kegyhely

Tovább bővül és szépül a doroszlói szentkút és kegyhely

A Segítő Szűz Mária Egyházmegyei Kegyhely zarándokhelyének kiépítése a tervek szerint december végére befejeződik, amikorra vizesblokkal, mellékhelyiségekkel és szálláshellyel, eső esetére pedig védett és fedett térrel gazdagodik a hívők gyülekezőhelye. Bár még az építkezések javában folynak, a Kisboldogasszony-napi – pápai kiváltságokkal is rendelkező – hagyományos doroszlói búcsú zarándokai 2018. szeptember 7–8-án már megcsodálhatták a látványos építményeket és kiszolgálóhelyiségeket. A kegyhely megújulásával kapcsolatban Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a következőket nyilatkozta a Pannon RTV-nek: „Akkor lehet építkezni, fejleszteni, ha azt megelőzően van gondolat, van elképzelés, és abban van energia, meggyőző erő. Ezt láttam itt az elmúlt években. Azért sikerült a kegyhelyet építeni-szépíteni, nemcsak most a Magyar Kormány támogatásának köszönve, hanem előtte is – hála a Tartományi Nagyberuházási Alap támogatásának.” A középkori kalocsai és bácsi érsekség, majd pedig a Szabadkai Püspökség központi búcsújáró helyének további megújítását és bővítését a Magyar Nemzeti Tanács mint nemzeti jelentőségű programot kiemelten támogatja, hiszen Bálint Sándor neves néprajzkutató szerint: „Bácskának egyik legérdekesebb magyar néprajzi szigete Doroszló, amely színes népviseletéről, ma is virágzó népköltészetéről, hagyományaihoz való ragaszkodásáról, lakosainak szép magyar típusáról méltán híres. A falu határában lévő szent kút kedvelt búcsújáró hely, amelynek a nemzetiségek közé ékelt dél-bácskai magyarság megőrzésében is jelentékeny érdemei vannak.”

Kisboldogasszony-napi püspöki körmenet Doroszlón: 2018. szeptember 8.