A vajdasági magyar óvodafejlesztési program | Magyar összefogás Skip to main content
A vajdasági magyar óvodafejlesztési program

A vajdasági magyar óvodafejlesztési program

2017-ben indult el a Magyar Kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja, amely a Vajdaságban magában foglalja 6 óvodai szórványközpont kialakítását Nyugat-Bácskában (Zomborban), a Bánságban (Nagykikindán, Nagybecskereken, Székelykevén és Ürményházán) és a Szerémségben (Maradékon); 3 szórványóvoda felújítását és működésének támogatását (Nagybecskereken, Törökbecsén és Versecen); csaknem 30 településen egyéb, egyszeri óvodai fejlesztést; 79 településen összesen 129 magyar jellegű óvodai játszósarok kialakítását, 54 településen összesen 62 korszerű, EU-konform játszótér építését; 25 településen pedig mini multifunkcionális pálya (Ovi-Sport Pálya) összerakását; és két korszerű iskoláskor előtti intézmény felépítését Szabadkán és Újvidéken, valamint a rendszeres óvodapedagógusi képzéseket határon innen és határon túl. A fejlesztéseknek köszönhetően több száz új óvodai férőhely jön létre. A szórványóvodákba való jutást, a gyermekek szállítását egy-egy, összesen 8 új, korszerű kisbusz is segíti majd, amit a gyér tömegközlekedési körülmények is indokolnak. Egy-egy diákbusz tulajdonosa és hasznosítója a helyi művelődési, illetve civil egyesületek egyike. Ezekre a fejlesztésekre a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően a Magyar Nemzeti Tanács mint kedvezményezett, illetve mint pénzügyi lebonyolító 2019 végéig csaknem 300 millió dinárt fordíthat.

Az Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága külön figyelmet fordított a humán erőforrásra is, azaz a magyar óvónők továbbképzésére, mégpedig négy témakörben:  a Korai intervenció kérdései és néhány területe, Cselekvő-felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában, Óvodai projektpedagógia és A néphagyomány átadásának jó gyakorlatai az óvodai nevelésben: népi játék, néptáncmódszertan. A továbbképzéseket a Magyar Nemzeti Tanács a Vajdasági Pedagógiai Intézet által akkreditáltatta. Magyarországon a képzők képzésén 2017 októberében 20 vajdasági óvodapedagógus vett részt. Ezt követően a képzők szakmai vezetésével régiós képzések valósultak meg a Vajdaságban 2017 őszén és 2018 tavaszán. A néphagyomány átadásának jó gyakorlatai az óvodai nevelésben: népi játék, néptáncmódszertan című képzésre Topolyán és Adán került sor, a Korai intervenció kérdései és néhány területe című továbbképzésre Újvidéken és Zentán, a Cselekvő, felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában című továbbképzésre Szabadkán és Nagykikindán, az Óvodai projektpedagógia című képzésre pedig Magyarkanizsán és Óbecsén. A továbbképzéseken összesen 18 intézmény 200 óvodapedagógusa vett részt.

A gyermekek felavatják az ürményházi óvoda új játszóterét: 2018 júniusa

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője