A vajdasági magyar óvodafejlesztési program | Magyar összefogás Skip to main content
A vajdasági magyar óvodafejlesztési program

A vajdasági magyar óvodafejlesztési program

2017-ben indult el a Magyar Kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja, amely a Vajdaságban magában foglalja 6 óvodai szórványközpont kialakítását Nyugat-Bácskában (Zomborban), a Bánságban (Nagykikindán, Nagybecskereken, Székelykevén és Ürményházán) és a Szerémségben (Maradékon); 3 szórványóvoda felújítását és működésének támogatását (Nagybecskereken, Törökbecsén és Versecen); csaknem 30 településen egyéb, egyszeri óvodai fejlesztést; 79 településen összesen 129 magyar jellegű óvodai játszósarok kialakítását, 54 településen összesen 62 korszerű, EU-konform játszótér építését; 25 településen pedig mini multifunkcionális pálya (Ovi-Sport Pálya) összerakását; és két korszerű iskoláskor előtti intézmény felépítését Szabadkán és Újvidéken, valamint a rendszeres óvodapedagógusi képzéseket határon innen és határon túl. A fejlesztéseknek köszönhetően több száz új óvodai férőhely jön létre. A szórványóvodákba való jutást, a gyermekek szállítását egy-egy, összesen 8 új, korszerű kisbusz is segíti majd, amit a gyér tömegközlekedési körülmények is indokolnak. Egy-egy diákbusz tulajdonosa és hasznosítója a helyi művelődési, illetve civil egyesületek egyike. Ezekre a fejlesztésekre a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően a Magyar Nemzeti Tanács mint kedvezményezett, illetve mint pénzügyi lebonyolító 2019 végéig csaknem 300 millió dinárt fordíthat.

Az Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága külön figyelmet fordított a humán erőforrásra is, azaz a magyar óvónők továbbképzésére, mégpedig négy témakörben:  a Korai intervenció kérdései és néhány területe, Cselekvő-felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában, Óvodai projektpedagógia és A néphagyomány átadásának jó gyakorlatai az óvodai nevelésben: népi játék, néptáncmódszertan. A továbbképzéseket a Magyar Nemzeti Tanács a Vajdasági Pedagógiai Intézet által akkreditáltatta. Magyarországon a képzők képzésén 2017 októberében 20 vajdasági óvodapedagógus vett részt. Ezt követően a képzők szakmai vezetésével régiós képzések valósultak meg a Vajdaságban 2017 őszén és 2018 tavaszán. A néphagyomány átadásának jó gyakorlatai az óvodai nevelésben: népi játék, néptáncmódszertan című képzésre Topolyán és Adán került sor, a Korai intervenció kérdései és néhány területe című továbbképzésre Újvidéken és Zentán, a Cselekvő, felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában című továbbképzésre Szabadkán és Nagykikindán, az Óvodai projektpedagógia című képzésre pedig Magyarkanizsán és Óbecsén. A továbbképzéseken összesen 18 intézmény 200 óvodapedagógusa vett részt.

A gyermekek felavatják az ürményházi óvoda új játszóterét: 2018 júniusa