Dr. Mészáros Zoltán | Magyar összefogás Skip to main content

Dr. Mészáros Zoltán

Dr. Mészáros Zoltán

1969-ben született Zentán. 1970-től Szabadkán él, itt fejezte be általános- és középiskolai tanulmányait. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelem Tanszékén 1994-ben diplomázott legmagasabb záróosztályzattal.1997-ben tanári szakvizsgát szerzett. 2004-ben levéltárosi szakvizsgát tett. 2007-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, az Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században  doktori programjában Bölcsészettudomány Doktora címet szerzett (Doctor of Philosophy) a legmagasabb záró osztályzattal (summa cum laude). 
Tanított általános- és középiskolákban, 2004 óta a Szabadkai Történelmi Levéltárban dolgozik, 2015 óta főlevéltáros. 
Szakmai tevékenysége: huszonéves korától foglalkozik publicisztikával, először a Képes Ifjúságban közölt írásokat. Szaktudományos munkákat és szépirodalmi műveket is ír. 32 könyv társszerzője, több kiadvány, egyebek mellett oktató CD szerkesztője. A Létünk folyóirat főszerkesztője. A Bácsország honismereti lap szerkesztőbizottságának tagja 2001–2016 között. 1997-től napjainkig 124 tanulmánya, könyvbemutatója jelent meg vajdasági és magyarországi folyóiratokban és különböző tematikus kiadványokban. A Hét Napban, amelynek állandó külmunkatársa, publicisztikai írásai jelennek meg, a Magyar Szóban szintén, időnként pedig novellákat közöl a Kilátó című mellékletben. 
Önálló kötetei: Úton a csók felé (esszék). Fórum, Újvidék, 2002. 222 o.; A korai titóizmus propagandája (1944 ősze – 1946 januárja.) (A Borba, a Jugoszláv Kommunista Párt sajtóorgánuma alapján), Életjel, Szabadka, 2008. 313 o.; A Petőfi-zászlóalj és -brigád története (Parancstól parancsig), Pannónia Nyomda, Budapest, 2013. 302 o.; Küszködés a síkságon 1., Életjel, Szabadka, 2013. 176 o.
Társadalmi tevékenysége: a Szabadkai Utcanévadó Bizottság tagja (2001–2004), valamint elnöke is (2008–2009). Tagja volt a Vajdasági Múzeum igazgatóbizottságának (2008–2011), a Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási Bizottságának (2011–2015). Volt elnöke a Szabadkai Városi Múzeum igazgatóbizottságának (2012–2015). A Vajdasági Levéltár igazgatóbizottságának tagja (2013- ). Több szakmai szervezet tagja, illetve volt tagja, ezek a: Magyarságkutató Tudományos Társaság, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Zenith Civil Szervezet, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete.
Fontosabb díjai: 1996-tól 17 különböző irodalmi pályázat díjazottja, többek között Sinkó-díjat (2000) és Híd díjat (2002) is kapott. A legmagasabb kitüntetése a 2016-ban átvett Magyar Ezüst Érdemkereszt.
2001 óta a Vajdasági Magyar Szövetség tagja.

A nemzeti tanács a vajdasági magyarság törekvéseinek eredménye és jövőjének letéteményese. A jelölést azért vállaltam, mert azt mondták, szükség van rám, és ahol szükség van rám, én ott vagyok.

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője