Sóti Attila | Magyar összefogás Skip to main content

Sóti Attila

Sóti Attila

1988-ban született Zentán. A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium első generációjának tanulója volt. Az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának matematikus-mérnök szakán tanult, jelenleg pénzügyi-matematikai szakon  abszolvens. Matematikát tanít az újvidéki József Attila Általános Iskolában. Tíz éve foglalkozik civil szervezeti és ifjúságpolitikai tevékenységgel, amelyben pályázatírói, projektmenedzseri és rendezvényszervezői tapasztalatra tett szert, 2014-2016 között a Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió „HÍD” Ifjúsági irodahálózata szabadkai kirendeltségének vezetője volt.
Tagja a Divac Ifjúsági Alapítvány magyarkanizsai elnökségének, a miniszteri ösztöndíjak vajdasági előértékelő bizottságának. A Magyar Ifjúsági Konferencia vajdasági régiójának elnöke, a magyarországi Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának tiszteletbeli tagja. A Kárpát-medencéért Nívódíjjal kitüntetett Vajdasági Magyar Diákszövetség – VaMaDiSz elnöke 2014 óta. Az elért eredmények, projektumok közül kiemelve néhányat: Együttműködési megállapodás a Vifó és a VaMaDiSz között; a Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen szervezett Felsőoktatási Tájékoztató Körút, melynek koordinátora, a felsőoktatási tájékoztató kiadványok felelős főszerkesztője; a Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen szervezett Állás itthon – szakmai gyakorlatot közvetítő programsorozat koordinátora; Help Me! – felsőoktatási beilleszkedési program; 1Biztos általános műveltségi vetélkedősorozat; Egyetemista Játékok és Diáknapok Újvidéken; Gólyabál Újvidéken; Tehetségmentor program Vajdaságban.

Alapító tagja Planta elnevezésű újvidéki magyar civil szervezet szövetségének és az Összhang elnevezésű kárpát-medencei diákszervezeti fórumának, tagja a Szerbiai Egyetemista Unió és a Szerbiai Hallgatói Szervezetek Országos Konferenciájának tagja

Nevéhez fűződik az újvidéki Jogtudományi Karral szembeni 2015–2017 között zajló és győzelemmel záruló per, amelyben a magyar nyelvű felvételiért és a kisebbségi jogokért harcolt belföldi és nemzetközi terepen. Célja a vajdasági magyar fiatalok, egyetemi hallgatók és szervezeteik társadalmi helyzetének javítása és a kisebbségi jogokért való küzdelem – 2016-ban a kezdeményezésére került az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karára többnyelvű bejárati tábla.
 

Az elmúlt években ifjúsági civil szervezeti vezetőként együtt dolgozhattam felsőoktatási projektekben a Magyar Nemzeti Tanáccsal és megtapasztaltam személyesen is, hogy egy-egy nemes ügy érdekében sorsdöntő összefogás jöhet létre politikai és civil szféra között, mint amilyen többek között a diákjaink magyar nyelvű felvételi vizsgája. Ezt az összefogást szeretném támogatni a jelölés elvállalásával.

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője