Teslić Zoran | Magyar összefogás Skip to main content

Teslić Zoran

Teslić Zoran

1983-ban született Zentán. Az általános iskolát szülőfalujában Oromhegyesen, a Közgazdasági-Kereskedelmi Középiskolát Zentán fejezte be. 2007-ben az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán Szabadkán osztálytanító oklevelet szerzett, majd később ugyanott a mesterképzést is elvégezte.  2016-ban a belgrádi PEP főiskola mester diplomáját is megszerezte.
Osztálytanítói diplomája megszerzését követően két évig az MTTK tanársegéde volt, a sportkultúra története és a testnevelés módszertana tárgyakat adta elő, valamint  módszertani vizsgatanításokat vezetett és értékelt. A 2010/2011-es tanévben az oromhegyesi Kis Ferenc Általános Iskolában dolgozott osztálytanítóként, majd ugyanebben az intézményben a 2014/2016-os tanévben  angoltanárként. Pedagógiai pályafutása alatt a 2012/2013-es tanévben az újvidéki József Attila Általános Iskola osztálytanítója volt. A 2011/2012-es évben a magyarkanizsai önkormányzatban vállalt feladatot mint ifjúsági koordinátor, majd egy éven keresztül az Egyesült Királyságban élt, ahol lehetősége nyílt elsajátítani az angol nyelvet. 2014/2016-os időszakban Oromhegyesen az Arany János Általános Iskolában dolgozott, angol nyelvet tanított az alsó tagozatos tanulóknak. 2016–2018 között  Magyarkanizsa Önkormányzatának Sporttal- és Ifjúsággal megbízott tanácstagja volt. 2015 óta a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatóbizottságának elnöki posztját is betölti.

Meggyőződése, hogy a jó tanár szemléletet ad, az ismeretek összefüggéseit, az ismerethálózat felépítését mutatja meg. Nemcsak a tantárgyával összefüggő ismereteket tudja, nemcsak ezen ismeretek fejlesztését vállalja. A tanítás egyik legmeghatározóbb mozzanatának a motiváció felkeltését és fenntartását tekinti.  Alkalmazkodni kell a mai gyermekek világához, változatosságot kell biztosítani az oktatásban annak érdekében, hogy a felnövekvő generáció nyitott, kreatív, biztos társadalmat teremtsen magának.
Oromhegyes életében szerteágazó társadalmi tevékenységet végez: 2002 óta a Helyi Közösség Tanácsának oszlopos tagjaként aktív részt vállal a falu kulturális munkájában, programok szervezésében is. Tagja volt annak a lelkes kis csapatnak, amely hosszú hónapok önzetlen és önkéntes munkájával létrehozta, megalapította a faluban a könyvtárat, amelyet 2010. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján adtak át rendeltetésének.
A nagy múltú, Oromhegyesen megrendezésre kerülő Gazdag Ág hagyományápoló vetélkedő szervezőbizottságának tagja és műsorvezetője.
Számos falusi rendezvény szervezésében vett részt, ilyen például az Autómentes nap, a karácsonyi műsor, a farsangolás.
Alapító tagja az Ép Testben Élő Hagyomány, Mustang Egyesület és a Kumbaya civil szervezetnek, mely azt a fő célt tűzte ki maga elé, hogy összefogja és kreatív módon fejlessze a falu ifjú nemzedékét. Rendszeresen részt vesz az általuk szervezett táborokban mint szervező, nevelő és koordinátor. Évek óta az oromhegyesi Traktorfesztivál társszervezője.  
2006 óta a magyarkanizsai Szociális Központ önkétes munkatársaként tevékenykedik.  
2011 óta a Vajdasági Magyar Szövetség tagja.

Ahhoz, hogy értékelni tudjuk elődeink hagyatékát, ismernünk kell azt. Az MNT segít a közösségek oktatási és kulturális hálózati rendszerének minőségi fejlesztésében. Úgy érzem, hogy az összefogás részeseként, más szakemberek és tettrekész emberek bevonásával hozzájárulhatok  magyar közösségeink fejlesztéséhez. 

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője