Verebes Krnács Erika | Magyar összefogás Skip to main content

Verebes Krnács Erika

Verebes Krnács Erika

1961-ben született Topolyán. Egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett 1985-ben. 1982 óta foglalkozik előadóművészettel, azóta járja a Vajdaságot, a vajdasági általános- és középiskolákat pódiumműsoraival, évente 80–120  előadást tart. A hangszerbemutatóval egybekötött népköltészeti műsorok,  népballadák, Petőfi Sándor János vitéze, a Petőfi életével és költészetével foglalkozó összeállítás, az Elköltött évek című József Attila műsor, Milne Micimackója, a Mátyás király igazsága című válogatás, Arany János balladái, Gárdonyi Géza: Göre Gábor kalandjai, a Romhányi József: Nagy szamárfül című könyve alapján készült műsor, az Énekek éneke, Tőke István Tisza-menti anekdotái, Radnóti Miklós és Fehér Ferenc költészete, az „Én is nyitok aranytorkot” című népi és népies irodalmat  bemutató összeállítás , a „Folyók fölött” címet viselő vajdasági magyar kortárs verses-zenés irodalmi műsor és sok más alkalmi fellépésének célja a magyar nyelv és kultúra megerősítése.
Eddig tíz hanglemeze jelent meg, utóbbi három a Mécsvirág együttes tolmácsolásában: 
Petőfi Sándor: János vitéz; Elköltött évek  –  József Attila élete és munkássága; Balladák órája –  válogatás Arany János balladáiból; A. A. Milne: Micimackó; Énekek éneke  –Reisinger János bevezető előadásával; Víztükör  – Tőke István: Tisza menti anekdoták; „Hogyan lött…” – Gárdonyi Géza: Göre Gábor kalandjai és Romhányi József: Nagy szamárfül; „Oly korban éltem én…” – Radnóti Miklós születése századik évfordulójának emlékére (Mécsvirág); „Időtlen ének” – Fehér Ferenc születése 85. évfordulójának emlékére (Mécsvirág); „Én is nyitok aranytorkot…”  - rendhagyó irodalomóra a népköltészet jegyében (Mécsvirág); „Folyók fölött” – készülőben… (vajdasági magyar kortárs irodalom).
1986–1988  között általános iskolai magyartanárként dolgozott. 1988-tól dramaturg az Újvidéki Rádióban. 2000-től a Visszhang című gyermekműsor, később a Művészportré és a Metszetek című művelődési műsor szerkesztője, valamint a Libegő című kortárs irodalmi műsor társszerkesztője. Verses-zenés irodalmi összeállításai saját tolmácsolásban több mint tíz éven keresztül hétről-hétre hallhatóak voltak a rádió hullámhosszán is, népszerűsítve a magyar és a világirodalmat.
Tevékenységét Zenta városa 2015-benPro Urbe díjjal értékelte, 2017-ben pedig Budapesten átvehette a Külhoni  Magyarságért  Díjat.

A nemzeti tanács lehetőséget ad, hogy törvényes keretek között biztosítsuk a magyarság számára a megmaradást, felemelkedést, tudatosítsa, hogy részei vagyunk egy hatalmas nemzettestnek, amely a történelem folyamán bizonyította, hogy nagy dolgokra képes. Az összefogásban hatalmas erő van, nem a „merjünk kicsik lenni” hanem a merjünk nagyok lenni politikája a fontos számomra. Amit kaptam eddigi munkásságom alatt Istentől és embertől (tehetséget, erőt, kitartást) ezt szeretném kamatoztatni, mások javára fordítani. Aki a kultúráját, nyelvét, nemzetét szereti, gyökértelen nem lehet! Tudja hol a helye, ott tud élni, halni. Megmaradni.

Valasztasi program

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás

A nem hivatalos eredmények szerint a következő négy évben a 35 tagú magyar kisebbségi önkormányzatban 30 tagja lesz a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listának - mondta Pásztor István. A Magyar Összefogás listája áttörő, nagy sikert ért el - jelentette be vasárnap késő este Pásztor István. A VMSZ elnöke sajtótájékoztatón azt mondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy éljenek a demokrácia ünnepeként aposztrofált lehetőséggel, hogy megjelenjenek az urnák előtt. A szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 36 százaléka vett részt a nemzeti tanácsi választáson - emelte ki Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség első embere azt mondta, ideje lenne végre a párbeszédnek. „Nem kell mindenről ugyanazt gondolni, de mindenről tudunk beszélgetni, és ugyanakkor, azt gondolom, hogy vannak ügyek, nemzeti ügyek, és általános politikai ügyek, amik meghaladják a nemzetérdeknek a mezejét és körét, amikben jó volna megpróbálni szót érteni, jó volna leereszkedni a realitások talajára.” Hálásak vagyunk mindazoknak, akik elmentek szavazni a magyar nemzeti tanácsi választásokon, mert vasárnap ennél fontosabb dolog nem volt - mondta Hajnal Jenő. A Magyar Összefogás listavezetője hozzátette: programjuk az első pillanattól kezdve az egységes nemzetben való gondolkodáson alapult, programjaik pedig mindenkire kiterjednek. „Mindazt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk, nemcsak folytatni tudjuk, hanem olyan magasabb szintre tudjuk emelni, amelyet nemcsak, hogy megérdemel ez a közösség, hanem úgy gondolom, hogy a 21.században meg is kell tennünk ahhoz, hogy a következő négy évben minden föltételt megteremtsünk ahhoz, hogy akik itthon vannak, érezzék ezt az otthonosságot. Akik pedig haza szeretnének jönni, azoknak minden föltétel adott legyen az otthonteremtéshez.” A nemzeti tanácsi választások hivatalos végeredményét november 8-a, csütörtök este 8 óráig kell közzétennie a Köztársasági Választási Bizottságnak.
MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

MÁSFÉL HÓNAPON ÁT KÖZÖSSÉGI ÜNNEP

Sajtóközlemény a Magyar Összefogás választási kampányáról Véget ért a Magyar Összefogás választási kampánya. Több mint háromszáz közösségi élmény, találkozás, ünnepélyes pillanat és megoldásra váró feladat erősített meg bennünket abban, hogy egy olyan közösség tagjai vagyunk, amely kíváncsi eddigi eredményeinkre és a következő négy év terveire, és amelynek tagjai eddig is segítettek és támogattak bennünket. Különben semmit sem értünk volna, és folytatni sem tudnánk mindazt együtt, közösen, ami mindannyiunk számára a következő négy évben is nagyon fontos. Köszönjük tehát elsősorban azoknak, akik szeretettel, érdeklődéssel és barátsággal fogadtak bennünket otthonukban, ünnepségeiken, megemlékezéseiken, szentmisén és istentiszteleten, kerekasztal-beszélgetésen, lakossági fórumon, egyéb alkalmon. Hála azoknak is, akik abban segítettek bennünket, hogy mindenhova eljussanak a Magyar Összefogás lista tagjai, ahol magyarok élnek, ahol a vendégszeretet és a közvetlen emberi, baráti kapcsolaton kívül a helyiekkel együtt arról is meggyőződhettünk immár sokadszor, hogy közös jövőt építünk, mert összetartozunk, mert mindaz, amit tervbe vettünk, együtt mára valósággá válhatott. Köszönjük vendéglátónak, házigazdának, szervezőnek és aktivistának, hogy közösségünk tagjait meghallgathattuk, érdekeit, motivációit, kéréseit, igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerhettük, és hogy a Magyar Összefogás saját elképzeléseihez és Magyarország Kormányának elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve együtt hozzájárulhatunk kisebbségi közösségünk együttgondolkodásához, biztonságához és kiteljesedéséhez. A következő napokban az elcsendesedés napjai következnek, hogy azután november 4-én mindannyian együtt, közösen mutassuk meg, hogy a Magyar Összefogás összeköt bennünket, mert magyarok vagyunk. Magyarnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretjük hazánkat, és tiszteljük egymást. Volt elegendő időnk ahhoz, hogy megtanuljuk, amíg együtt maradunk, amíg összefogunk, mindig győzni tudunk. Ehhez kérjük az Önök segítségét és támogatását, amikor majd vasárnap elmennek szavazni a közvetlen magyar nemzeti tanácsi választásokon. Gondoljanak az elmúlt hetek, hónapok közös találkozóira, és szavazzanak az 1. sorszámú Magyar Összefogás listájára, amely nemzeti és emberi, cselekvő és otthonteremtő. A miénk… Szabadka, 2018. október 31. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője