Magyar összefogás | Magyar összefogás Skip to main content

mo slogan

scroll-button

A közelgő nemzeti tanácsi választások

A közelgő nemzeti tanácsi választások okot adnak arra, hogy mi is elgondolkodjunk kire adjuk voksunkat november 4-én. Mi, a székelykevei Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület vezetősége és tagjai csakis a Magyar Összefogás listájára tudunk rászavazni, hiszen az azon szereplő jelöltek általunk ismert tagjai mindenkoron szilárd támaszunk, jó tanácsadónk és igaz, őszinte partnerünk céljaink megvalósításának útján. 

Magyar Ede (1990) Székelykeve

A Magyar Összefogás listáját

A Magyar Összefogás listáját azért támogatjuk, mert olyan emberek vannak rajta, akik a mi kis magyar közösségünknek úgy anyagiakkal, mint morálisan eddig is nagyon sokat segítettek. Tiszaszentmiklós kulturális életében kiemelkedő eredményeket az ezen a listán szereplő emberek segítségével tudtunk elérni rövid idő alatt. Szerintünk ez a lista egy nyerő csapatot rejt magában, tagjait, a jelölteket mélyen tiszteljük és becsüljünk.

Bacsó Elvira és családja Tiszaszentmiklós

Fontos, hogy a magyar kisebbség

Fontos, hogy a magyar kisebbség megfelelő módon legyen képviselve, a lista az itthon maradás záloga. Eddig is rengeteget tettek, gondoljuk csak az erős kapcsolatokra az anyaországi magyar kormánnyal. Támogatjuk a Magyar Összefogás listáját, mert itt akarunk maradni, hiszen büszke magyarok vagyunk.

Kiss Zoltán (1957) Péterréve 

Az ösztöndíjprogram

Az ösztöndíjprogram nagymértékű segítsége mellett még azért is támogatom a Magyar Összefogást, mert a VaMaDiSz tagjaként a listán szereplő több MNT-tisztségviselővel együtt dolgozhattam többek között a felsőoktatási programban és megtapasztaltam egy korrekt, partneri hozzáállást a részükről.

Koós Csilla (1997) Óbecse

Nagyon fontos számunkra

Nagyon fontos számunkra, ha létezik egy nemzeti összefogás, mert jobban meg tudjuk védeni nemzeti érdekeinket. Négy gyermekem van és az iskoláztatásban is segítséget kaptam, gyermekeim anyanyelven tudtak tanulni, köszönet a Nemzeti Tanácsnak.

Almási Mile (1973) Drea

Úgy gondolom, hogy

Úgy gondolom, hogy olyan magyarok kerültek fel a listára, akik tettek valamit a magyarságért. Az irány jó felé halad, a támogatásokkal motiválják a fiatalokat a továbbtanulásra és, hogy képezzék magukat.

Fehér Kálmán (1988) Bácsföldvár

A listát elvi okokból támogatom,

A listát elvi okokból támogatom, ugyanis ez a lista járul hozzá legjobban oktatásunk, nevelésünk, kultúránk megőrzéséhez. A Magyar Összefogásnak van a délvidéki magyarság megőrzésében legnagyobb szerepe, hiszem, hogy ez a lista az egyetlen legitim és fajsúlyos politikai formáció, amely tett és tesz is a délvidéki magyarságért, az itthon maradásért és boldogulásért. Másban nem látok ilyen erőt.

Ferencz Dániel (1983) Péterréve

Úgy érzem, hogy a Magyar

Úgy érzem, hogy a Magyar Összefogás listája segíthet nekünk megmaradni ezen a területen, itt Szerbiában, segíthet megőrizni nyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat. Bennük látom az esélyt arra, hogy ezen dolgok megvalósuljanak és ők tehetnek értünk a legtöbbet.

Kalapos Renáta (1989) Péterréve

A Magyar Összefogás

A Magyar Összefogás listája számomra azért fontos, mivel magyarnak érzem magam és szerintem ők kellőképpen tudják megvédeni jogainkat. Fontos, hogy ők harcolni tudnak a magyar nyelvű iskoláztatásért, hogy megmaradjunk Vajdaságban. Más nem fog harcolni értünk.

Sétáló Tímea (1981) Óbecse

A magyar nyelvű oktatás

A magyar nyelvű oktatás fennmaradásáért létrehozott programjaik által felhívják a figyelmet a szülőföldön történő anyanyelvi oktatás fontosságára. A Bethlen Gábor alap által nyújtott Szülőföldön magyarul programnak köszönhetően lehetőséget teremtenek a szülőknek a tanévkezdés könnyítésére.

Bodnár Ivett (1986) Magyarkanizsa

Az MNT által szavatolt jogok révén

Az MNT által szavatolt jogok révén tud valóban megvalósulni a magyar nemzeti érdekek védelme. A kisebbségi jogok "őrzőjeként" biztosítja a magyar kultúra és oktatás terén mindazt a lehetőséget, melyek nélkül az asszimiláció felőrölné a vajdasági magyarságot. Tájékoztatási pályázata révén a kistérségi médiumok is támogatásban részesülnek, ami elengedhetetlen a magyar nyelvű minőségi tájékoztatás megvalósulásához.

Vranić Váradi Lívia (1980) Magyarkanizsa

A Magyar Nemzeti Tanács

A Magyar Nemzeti Tanács hatékonyan támogatja a magyar nemzeti közösségeket. Segíti az anyanyelven való tanulást, anyagi támogatást eszközöl ki a magyar ajkú szülők számára.
Fontos tényező, hogy a magyar nemzeti közösség szabadon ápolhatja hagyományait, kultúráját, ezáltal szülőföldjén megtalálhatja önmagát és otthonát.

Szeles Viktória (1975) Oromhegyes

Vajdasági magyarként a magyar nyelvű

Vajdasági magyarként a magyar nyelvű oktatás megőrzését és hagyományaink ápolását tartom kiemelten fontosnak. Példaértékű a Magyar Nemzeti Tanács minden törekvése, cselekedete, amelyet évről évre mind magasabb szinten tesz azért, hogy mindezeket, nekünk vajdasági magyaroknak biztosítani tudja, úgy a gyermekek, mint a felnőttek részére. Ezen folyamatok töretlenségének megtartása érdekében én a Magyar Összefogás listáját támogatom!

Dobó Ella (1982) Magyarkanizsa

A Magyar Nemzeti Tanács munkájának

 A Magyar Nemzeti Tanács munkájának köszönhetően egyetemistaként 5 évig részesültem ösztöndíjban, mely nagyrészt levette a terhet a szüleim válláról, hiszen ki tudtam belőle fizetni a lakást, tankönyveket, vizsgabejelentéseket, és csak a tanulásra kellett összpontosítanom. Sok társam számára ez az ösztöndíj tette lehetővé a továbbtanulást. 

Konc Natália (1993) Adorján

A Magyar Nemzeti Tanács

A Magyar Nemzeti Tanács tevékenységéből engem és a kortársaimat leginkább az ösztöndíj-program érintett, és sokunk számára megkönnyítette az itthon maradás és a továbbtanulás kérdését. A Magyar Összefogás jelöltjei folytatni fogják a Vajdaság-szerte ezt és az ehhez hasonló közösségmegtartó hálózat kiépítését és ezután is meghallgatják az embereket, próbálják megoldani a mindannyiunkat érintő problémákat.

Kiss Nándor (1993) Ada

A Magyar Nemzeti Tanács által nyújtott beiskolázási csomagok

A Magyar Nemzeti Tanács által nyújtott beiskolázási csomagok és a tanulók számára biztosított ösztöndíjak óriási segítséget jelentenek a szülőknek, hiszen ma minden támogatás jól jön a családoknak. Fontosnak tartom még a civil szervezetek, és azok programjainak támogatását, mert ez amellett, hogy példaértékű, létfontosságú is az ilyen egyesületek számára.

Józó Mónika (1982) Ada 

A sok-sok fontos intézmény

A sok-sok fontos intézmény létrehozása és működtetése, az iskolás gyermekek támogatása, az ösztöndíjak kiosztása mellett számomra igen fontos még, hogy kis falvaink, közösségeink aktív kulturális munkásságát is életben tudjuk tartani a Magyar Nemzeti Tanács támogatásai révén. 

Nagy Rózsa (1970) Törökfalu

Azért támogatom a Magyar

Azért támogatom a Magyar Összefogás listáját, mert kell valaki, aki a mi jogainkért harcol, kezeli a kisebbséget érintő problémákat. Nagyszülőként nekem fontos, hogy az unokáim egy jobb világban nőjenek fel, hogy legyenek majd lehetőségeik itthon megvalósítani magukat. 

Éter Sándor (1956) Ada 

A temerini Szirmai Károly

A temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület elnökeként örömmel elmondhatom, hogy a 62 éve töretlen és példaértékű hagyományápoló tevékenységet önzetlenül ellátó helyi civil szervezetünk munkája a Magyar Nemzeti Tanács által nyújtott támogatásoknak köszönhetően egyre szerteágazóbb, és ennek eredményeként sok helyi aktív fiatal kapcsolódik be szakcsoportjaink munkájába, ezáltal is tovább emelve műsoraink színvonalát.

VARGA FLÓRIÁN (1963) Temerin

Büszkeséggel tölt el, hogy

Büszkeséggel tölt el, hogy gyermekem magyar nyelven fejezheti be az általános – és középiskolát, a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felzárkóztató képzésének és felsőoktatási ösztöndíjprogramjának köszönhetően pedig magabiztosan és zökkenőmentesen folytathatja egyetemi tanulmányait a szülőföldön való boldogulás céljából, ezért támogatom a Magyar Összefogás listáját. 

KOVÁCS ENIKŐ (1988) Temerin

Külföldön tanuló egyetemisták nagy

Külföldön tanuló egyetemisták nagy segítsége, mind a diploma honosításának pénzügyi hátterében, de ötleteik itthoni megvalósításában is. A fiatalok különböző elképzelései, tervei támogatásra találhatnak Vajdaságban is, amire szükség van, hogy a számunkra kedves szülőföld is megélhetőségi lehetőséget biztosítson. Ez a Magyar Nemzeti Tanács nélkül nem valósulhatna meg.

LUKÁCS SÁRA (1995) Temerin

Külsős szemmel szemlélem

Külsős szemmel szemlélem a Magyar Nemzeti Tanács igyekezetét és munkáját. Jónak tartom, hogy szinte óvódás kortól kezdve, különböző programokkal, támogatásokkal segítik a magyar gyermekeket, ezzel együtt a családokat is. Ezen kívül pedig, számtalan olyan kultúrális rendezvényen vettem részt, úgy Szabadkán mint a környező falvakban, településeken, amely az MNT támogatásaval valósult meg. A rendezvények mindig telt házasak voltak és láttam az embereken, hogy megelégedéssel hagyták el a rendezvényeket.

Mielőtt elkezdtem a mesterképzést

Mielőtt elkezdtem a mesterképzést, hallottam az MNT Váradi ösztöndíjáról, ezt megpályáztam és a második körben én is ösztöndíjas lettem. Nagy segítség volt ez az iskoláztatásom költségeinek fedezéséhez. Ezen felül 9-10 éve a Pro musica kamarakórus tagja vagyok. Nagyon sokat jelent számomra, hogy a Magyar Nemzeti Tanács támogatása által jelentős számú hangverseny jöhetett létre az elmúlt időben, támogatva ezzel a magyar kultúra és a Magyar kulturális intézmények fennmaradását. 

Paul Dávid (1993) Szabadka

Középiskolás tanulókén

Középiskolás tanulóként igazán nagyra értékelem a Magyar Nemzeti Tanács törekvéseit az oktatási intézmények felé: a tőlük kapott eszközök lehetővé teszik a tanítás-tanulás korszerűsítését; a harmadikos középiskolások számára szervezett felzárkóztató szerb kurzus nagy segítség azok számára, akik itthon tervezik folytatni tanulmányaikat; továbbá az egyetemisták számára biztosít kollégiumi ellátást, ösztöndíjprogramokat.

Szarvas Bernadett (2001) Szabadka

Köszönet a Magyar Összefogásnak

Köszönet a Magyar Összefogásnak- a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy támogatja szülőfalum, kulturális és oktatási infrastruktúrájának fejlesztését, hozzájárul civil szervezeteink és egyházi felekezeteink elképzeléseinek megvalósulásához, magyar közösségünk megmaradásához, itt a Bácska szívében.

Seffer Attila (1977) Bácskossuthfalva 

Minden évben megpályázzuk

Minden évben megpályázzuk az MNT kulturális pályázatát, amely támogatásból új viseletet tudunk biztosítani, készíteni a néptáncosainknak. Az idén pedig e pályázati lehetőségnek köszönhetően tudtuk táboroztatni a néptáncsoportokat. 

Hódi Judit (1977) Magyarcsernye

A Magyar Összefogás

A Magyar Összefogás listáján szereplő jelöltek nemzeti elkötelezettsége és szakmai elhivatottsága elegendő garanciát jelentenek számomra, hogy támogassam a délvidéki magyarság közösségi jogaiért folytatandó munkájukat.

Balázs Dezső (1971) Tóba

Az elsősök megsegítése

Az elsősök megsegítése, iskolabusz, szerbnyelvi képzés, ösztöndíj programok, támogatások, kirándulások, sorolhatnám még a Magyar Nemzeti Tanács munkáját. Úgy gondolom az eddigi években bizonyítottak, s ezt a bizonyítást és példamutatást a továbbiakban is folytatni tudják, de ahhoz szükséges, hogy esélyt adjunk. Az esélyt meg kell adni, ezért bízok és szavazok a Magyar Összefogás listájára. 

Rózsa Ramóna (1990) Szabadka

Jövő tervezésének az

Jövő tervezésének az alapja az összefogás. A Magyar Nemzeti Tanácsnak konkrét céljai vannak, sikeres programjai az oktatás terén (iskolabusz, ösztöndíj program, Európa Kollégium). Felkarolta a civil szervezeteket, együttműködik és támogatja az egyházat. Ezek az okok és sikerek miatt támogatom a Magyar Összefogás listáját.

Bálint Ágota (1971)  Szabadka

Azért támogatom a Magyar

Azért támogatom a Magyar Összefogás listáját, mert velük biztonságban érzem magam. Támogatásuk érezhető az életünk minden pontján, akár gyerekről vagy felnőttről van szó. Óriási segítség az életünkben az iskolabusz program, ösztöndíj program és az Európa Kollégium létrejötte, ami biztosítja az itthon tanulás lehetőségét magyar nyelven. Általuk bátran felvállalom és büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok.

Csillag Szalai Gyöngyi (1973) Palics

Az Magyar Nemzeti Tanácsnak

Az Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében lehetőség nyílik az óvodák udvari játékszereinek fejlesztésére. Egy korszerű és új játszótér sok örömet nyújt a gyerekeknek, ami a szülőket is elégedettséggel tölti el. 

Janó Mária (1976) Kishegyes

Azért támogatom szavazatommal

Azért támogatom szavazatommal a Magyar Összefogást, mert lehetőséget nyújtott felsőoktatási továbbképzésemhez, amelyet magyar nyelven tudok lehallgatni, a szegedi Juhágy Gyula Pedagógus képzőkar kihelyezett tagozatán, Szabadkán, a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban. 

Lobár Klaudia (1989) Zenta 

Szavazatommal támogatom

Szavazatommal támogatom a Magyar Összefogást, mert fontosnak tartom a már elkezdett munka folytatását, mint az ösztöndíjprogram további működését, a színes kulturális programok jelenlétét a Vajdaságban. Még megemlíteném az Európa Kollégium jövőbeli fenntartását, ami diákjainknak teljes otthont biztosít az egyetemi évek alatt. 

Bajić Éva (1976) Zenta

Néptáncosként látom

Néptáncosként látom a néphagyományokat ápoló csoportok megerősödését, az összefogást és mindazt a támogatást, amit a mostani Magyar Nemzeti Tanács tett a közösségért. Ezt kell tovább folytatni, hogy még jobban érezzük magunkat itthon, a szülőföldünkön. 

Tošić Krisztina (1978) Csantavér

Azért támogatom a Magyar

Azért támogatom a Magyar Összefogás listáját, mert a jövőben is számíthatunk támogatásra. A kislányom a felújított csantavéri óvodába járt, a kisfiam pedig nagyon gazdag beiskolázási tanszercsomagot kapott a tavalyi tanév elején, és ugyanezt a kislányom is megkapta szeptember elsején.

Radák Gabriella (1978) Csantavér

Köszönettel tartozunk az

Köszönettel tartozunk az MNT sokrétű segítségéért, amivel hozzájárul gyerekeink tanulmányaihoz. Első osztályban minőséges beiskoláztatási csomaggal járul hozzá az iskolakezdéshez. Harmadik osztályban ingyenes osztálykirándulásra mennek a tanulók MNT jóvoltából. Mindezzel megkönnyíti és zökkenőmentesebbé teszi nekünk szülőknek gyerekeink iskoláztatását.

Barna Mária (1981) Muzslya

Számomra a Magyar

Számomra a Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági magyarság, de mindenekelőtt a szórványban élő magyarok legfontosabb bástyája, mely az oktatás, az anyanyelvhasználat, a kultúra és a tájékoztatás terén végzett tevékenységekkel folyamatosan harcol nemzeti öntudatunk megőrzésére, fiataljaink itthon maradásáért. 

Borbély Tivadar (1990) Muzslya

Az Európa Kollégiumban

Az Európa Kollégiumban töltött idő segített sok új embert megismerni, barátságot kötni. Különféle hasznos időtöltésre van lehetőség. Az épület új, modern és ami a legfontosabb, tiszta, a környéke pedig nyugodt és biztonságos. A kollégiumhoz közel van a buszállomás, és a rendszeres buszjáratokkal könnyen el lehet jutni a város bármely részére.

Bakos Kinga (1993) Muzslya

Támogatom a MNT-t

Támogatom a MNT-t, mert két lányom is az Európai Kollégium lakója. E gyönyörű, tisztán tartott, a fiatalokat foglalkoztató helyen biztonságban tudom gyermekeim életét, tanulási lehetőségeit. Mivel tanítónő vagyok, nagy öröm ér, amikor az első osztályosok boldogan nyitják ki a nagy csomagot, amelyben a számukra elkészített taneszközök tartalma látható, majd használható lesz. Az alsós, 3. és 4. osztályos tanulóimmal már részt vettem az MNT által szervezett kiránduláson, amely nagy örömet szerzett diákjaimnak. 

Új szelek járnak a nemzetpolitikában

Új szelek járnak a nemzetpolitikában és a Budapest-Belgrád tengelyen. Ezeket a szeleket tovább kell fújni. Budapesten a nemzetéért dolgozó kormány teszi a dolgát, immár nyolc éve. A magyar kormánynak egyik legfontosabb itteni partnere az MNT. Ez a partnerség már eddig is hozott eredményt. Ahhoz, hogy a folyamat tovább fejlődjön, össze kell fognunk, valós vagy vélt sérelmeinket félre kell tenni, és támogatni a Magyar Összefogást!  

Kiss Igor (1987) Óbecse

A Magyar Összefogás az elnevezésében

A Magyar Összefogás az elnevezésében is azt sugallja, ami a számomra a legfontosabb. A vajdasági magyarság összefogása mentheti meg és erősítheti ezt a fogyatkozó, elöregedő közösséget. Aki nem érti, és nem érzi ennek fontosságát, azzal baj van. Biztos vagyok benne, hogy ez az Összefogás közelebb visz bennünket a Máray által megfogalmazott gondolathoz: „legyünk egy cél és egy akarat”.

Pásztor Róbert (1967) Temerin

Az MNT megválasztása most

Az MNT megválasztása most olyan érdek, amely egybevág a Kárpát-medencében élő magyarok nemzeti érdekeivel. Nem annyira az intézmény tényleges jogköreire tekintettel, inkább amiatt, hogy ha létrejön a vajdasági magyarok névjegyzéke, amely alapján úgy lehet lebonyolítani a választásokat, hogy valóban legitim testület jöjjön létre, nos, az megnöveli az MNT politikai súlyát. S ez elsőrendű nemzeti érdek. A legitimitás ugyanis lehetővé teszi, hogy az MNT kezdeményezéseit ne lehessen csak úgy lesöpörni az asztalról. Ez magában is fontos eredmény.

Azért támogatom

Azért támogatom, mert a külföldi pénzek szétosztásával megpróbálnak segíteni az délvidéki magyarságnak, ezzel is segítve a külföldre költözés csökkentését.

Apró József (1983) Szabadka

A Magyar Nemzeti Tanács a Magyar

A Magyar Nemzeti Tanács a Magyar Összefogás vezetésével az elmúlt években rengeteget tett a vajdasági magyar média, így a Magyar Szó fejlesztéséért. Támogatásával nagy beruházások valósultak meg, s remélem, hogy az elkövetkező időszakban az együttműködés folytatásaként további korszerűsítésekre kerülhet sor a magyar nyelvű tájékoztatás föltételeinek javítása érdekében.

Varjú Márta (1959) Magyarkanizsa

Mindenképpen azért

Mindenképpen azért, mert ez egy közösségi lista majdnem fele párton kívüli emberrel meg jó területi elosztással azzal a céllal, hogy mindenki érdeke képviselve legyen, de talán legfontosabbnak tartom, hogy a magyar emberek közös problémáit próbálja leírni és megvalósítani is. 

Vickó Ferenc (1959) Újvidék

A Magyar Nemzeti Tanács megalakulása óta

A Magyar Nemzeti Tanács megalakulása óta szorgalmazta a vajdasági magyar médiastratégia elfogadását és realizálását. A kitűzött feladatok között megfogalmazódott az egyik legfontosabb, mely szerint a vajdasági magyarságnak nem csak magyar nyelvű, hanem magyar szellemiségű újságírásra van szüksége. Reményeim szerint a Magyar Összefogás listáján szereplő jelöltek folytatni fogják a vajdasági magyar tájékoztatás területén kijelölt célok megvalósítását, ezért számíthatnak támogatásomra.

Klemm József (1954) Újvidék

Aláírásommal is támogattam

Aláírásommal is támogattam a Magyar Összefogás Listáját, de szavazáskor is ott leszek, mert munkám kapcsán is látom azt a sok jót, támogatást és lehetőséget, ami az itthon maradáshoz, a magyarságom, magyarságunk megőrzéséhez elengedhetetlen. A professzionalizmus, szaktudás, fiatalosság, lendület az, ami a Magyar Nemzeti Tanács, Magyar Összefogás listáját jellemezte eddig is. 

 Arancsity Angéla (1982) Szabadka 

Nagyon örülök annak

Nagyon örülök annak, hogy Magyar Nemzeti Tanács komoly támogatásban részesíti azokat, akik itthon szeretnék folytatni tanulmányaikat. Színkitűnő tanuló vagyok, szeretnék itthon maradni és itthon tovább tanulni. Tudom, hogy egy nagyon szép kollégium van Újvidéken, ahol Vajdaság magyar diákjai szép körülmények között lakhatnak.  

Szarvas Benadett (2001) Szabadka

Támogatom a Magyar

Támogatom a Magyar Összefogás listáját. Egyrészről, mert Paskó Csaba plébánosunk is a listán van, másrészről, mert az elmúlt években megalakult a Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület, megépült a Márton Áron Közösségi Ház Kelebián. Felbecsülhetetlen értékek ezek. 

Taskovity Teodóra (1983) Kelebia

Azt tartom fontosnak

Azt tartom fontosnak, hogy a már meglévő intézményeinket, minél sikeresebb akciókkal, töltsék fel emberekkel, gyerekekkel, hiszen jelenleg a legégetőbb probléma a vajdasági magyarság körében is az elvándorlás. Ennek megállításában arra számítok, hogy párthovatartozástól függetlenül, az MNT összes tisztségviselője együttműködik majd. 

Laták István (1967) Zenta 

Hogy miért támogatom

Hogy miért támogatom a Magyar Összefogás listáját?  Mert nem csak a legerősebb és legtámogatottabb vajdasági magyar párt jelöltjei foglalnak rajta helyet, hanem a vajdasági magyar civil és egyházi közélet legeminensebb képviselői. Mert a MÖ listájának tagjai az elmúlt években is folyamatosan tették a dolgukat egyre fogyatkozó magyar közösségünk erősítéséért és felemeléséért.

Domány Zoltán (1961) Zenta 

Egy átlagos vajdasági családnak

Egy átlagos vajdasági családnak egy gyerek fölnevelése és taníttatása sem könnyű feladat. Egy több gyereket nevelő családnak pedig szinte lehetetlen lenne főiskolára, egyetemre küldeni a gyerekeket, ha nem nyújtana ebben segítséget a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj-programjával. Ezzel pedig a megoldáshoz vezető utat mutatja, és a hosszú távú gondolkodást erősíti közösségünkben.

Gruik Ibolya (1960) Zenta

Az MNT két legfontosabb

Az MNT két legfontosabb tevékenysége- szerény véleményem szerint-, az oktatás és kultúra. Megmaradásunk záloga a magyar nyelvű óvodák, iskolák, valamint a magyar kulturális központok fenntartása, fejlesztése.
Személy szerint- mint színházzal foglalkozó egyén-, iszonyú fontosnak tartom, hogy az MNT- be olyan emberek kerüljenek, akik megértik és pártolják, támogatják a kulturális életet. Támogatják az egyéni kezdeményezéseket, pártolják a sokszínűséget, partnerként viszonyulnak az alkotókhoz.

Molnár Zoltán (51) Újvidék

A kisebbségi önrendelkezésben

A kisebbségi önrendelkezésben nagyon fontos egy olyan közösségi irányítás, amely a közeg minden szférájából küld egy képviselőt. Az összefogás minden pillanatban fontos, a mi helyzetünkben pedig, ezekben az években, még fontosabb. Egy ekkora közösségben egy listán kellene lennie mindenkinek. Ez az összefogás a hagyományainkat őrzi, a keresztény mivoltunkat erősíti. Új alapokat fektet, a jövőben gondolkodik, és a jelenben él.  Nem a széthúzást. Az Összefogást támogatom.

Wischer Johann (1970) Zenta

Fontosnak tartom,

Fontosnak tartom, hogy a vajdasági magyarságnak aktív és eredményes érdekképviselete legyen a kultúrpolitika terén, és hogy alakítani tudja a vajdasági magyarság helyzetét.

Antalovics Péter (1993) Bácskertes - Újvidék

Nemzeti identitásunk megőrzése

Nemzeti identitásunk megőrzése számomra nagyon fontos, ezért vagyok hálás az erős vajdasági magyar érdekképviseletért. Egyetemi tanulmányaimat szülőföldemen fejeztem be és Újvidéken, a szakmámban dolgozok. Családalapítás előtt állva, fontos számomra, hogy leendő gyermekeim számára biztosított legyen az anyanyelven történő oktatás, ezért támogatom a Magyar Összefogás listáját.

Jung Takács Karolina (1988) Újvidék 

A Magyar Összefogás

A Magyar Összefogás listája az elmúlt években következetesen állt ki a vajdasági magyarok érdekei mellett, hiszen olyan nagyszerű és kiemelkedő eredményeket ért el (pl. a felsőoktatási ösztöndíjrendszer, az Európa Kollégium, a szabadkai Zsinagóga felújítása), amelyek évtizedes szükségletekre és problémákra adtak választ. 

Novák Attila (1988) Kishegyes - Brüsszel 

Az Európa Kollégium munkatársa

Az Európa Kollégium munkatársa vagyok, amely ma, túlzások nélkül, a vajdasági magyar fiatalok továbbtanulási lehetőségének fellegvára. Egyetemista éveim alatt csak álmodozhattam ilyen lakhatási feltételekről és lehetőségről. Azonban, ha az Európa Kollégiumról beszélek, elsősorban nem a szállásra gondolok, hanem a szakkolégiumi rendszerre, a különböző képzések, kulturális - és szabadidős programok, utazások lehetőségére.

Krizsán Andrea (1988) Bajmok – Újvidék

A Magyar Nemzeti

A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjának köszönhetően egyetemi tanulmányokat folytathatok az Újvidéki Egyetem Művészeti Akadémia etnomuzikológia szakán. Magyarul nem elfelejtve, szerb nyelvet elsajátítva és szülőföldemen maradva foglalkozhatok majd később a gyerekek zenei képzettségi szintjének növelésén.

Török Noémi (1997) Bácsfeketehegy 

Számomra az MNT

Számomra az MNT azért fontos, mert folyamatosan biztosítja a magyar nyelvű oktatást, annak fejlődését és anyagilag is támogatja. Az anyanyelven történő tanulás azért fontos, mert minden magyar felnőtt és gyermek magyarul gondolkodik és magyarul álmodik. 

Bojtos Béla (1955) Bácsfeketehegy 

Tavaly tavasszal

Tavaly tavasszal a Feketics Művelődési Egyesület házigazdája lehetett a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXII. Találkozójának. Köszönjük a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy a rendezvény megszervezésével párhuzamosan jelentős felújítási munkálatokat végezhettünk el a színháztermen. 

Kovács József (1994) Bácsfeketehegy 

Pedagógusként diákokkal

Pedagógusként diákokkal, szülőkkel vagyok kapcsolatban hosszú évek óta. Látom, hogy milyen sok szakmai segítséget kapunk, felszerelést az iskolákban, támogatást a fejlesztésekhez. Mindezt a Magyar Összefogásnak- MNT köszönhetjük. Örülnék és jó lenne, ha minden folytatódna.

Farkas Zita (1980) Csantavér

Vajdasági fiatal egyetemista

Vajdasági fiatal egyetemista vagyok. Itthon szeretnék maradni, ez a szülőföldem, itt élnek a szüleim, nagyszüleim. 
A Magyar Összefogás- Magyar Nemzeti Tanács sokat segít a fiataloknak abban, hogy a szerbiai egyetemeken megálljuk a helyünket: szerb nyelvi képzés, ösztöndíjak, kollégiumi ellátás. Mindez nagy segítség számomra is. 

Kollár Andrea (1999) Kelebia

Szerintem azért fontos a Nemzeti

Szerintem azért fontos a Nemzeti Összefogás listája, mert fontos, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsban értelmes emberek, intézzék a vajdasági magyarság ügyeit, és hogy képviseljék azokat Szerbiában, valamint, hogy az érdekeink megjelenjenek Magyarország felé is, hogy milyen helyzetben, és körülmények között élünk.

Halász Tibor (1969) Szabadka 

Szavazatommal a Magyar

Szavazatommal a Magyar Összefogás listáját támogatom, hiszen a mögöttünk álló időszak történései, fejlesztései alapján szilárd meggyőződésem, hogy e lista képviselőinek  illetve a Magyar Nemzeti Tanács, mint kisebbségi önkormányzat segítségével és széleskörű támogatásával működő intézmények, illetve pályázatok, projektek és fejlesztések olyan magas szintű eredményeket hoztak, melyek közösségünk megmaradásának valódi zálogai.

Keszég Ákos (1991)  Törökkanizsa 

Pedagógusként szemlélve

Pedagógusként szemlélve számomra nincs fontosabb annál, amit az oktatás terén kaptunk e lista képviselőitől, akik a Magyar Nemzeti Tanácsban mindent megtettek például a kislétszámú tagozatok megmaradásáért. Hosszasan sorolhatnám azokat a tartalmakat, melyek tartópillérei a minőségi oktatásnak, s amelyeket nekik köszönhetünk. Ami pedig számomra  mégis a legfontosabb:  az MNT Hivatalához/vezetőségéhez bizalommal fordulhatunk gondjaikkal, mindig  kedvesen, rövid időn belül választ kapunk, megoldást a felmerülő problémákra.

A Magyar Összefogás listájáról

A Magyar Összefogás listájáról bejutott személyek az elmúlt időszakban számtalan alkalommal bizonyították, hogy az ilyen kis közösségeket is, mint amilyen Majdány-Rábé, töretlenül támogatják, segítve ezzel az itt élőket mindennapi életük megkönnyítésében, közösségépítésükben és megmaradásukban.  A listán most is olyan személyek szerepelnek, akik a nemzeti tanácsok hatáskörét érintő célkitűzéseket teljes odaadással, érdemben, szakmaisággal tudják képviselni és végrehajtani.

Vass Verica (1972)  Rábé

A Magyar Nemzeti

A Magyar Nemzeti Tanács munkáját és jelöltjeit azért támogatom, mert úgy látom és érzem, hogy bizonyítottak és jó munkát végeztek az elmúlt időszakban. Remélem, a továbbiakban is hasonló eredményeket felmutatva tevékenykednek, és a megkezdett úton sikerrel haladnak tovább.

Galusz Gabriella (1974) Zenta

Az itt élőknek nagyon

Az itt élőknek nagyon fontos a magyar kultúra gondozása és továbbadása, amire már az iskoláskor előtti intézményekben is nagy hangsúlyt fektetünk. Az elmúlt években sikerült gyümölcsöző kapcsolatot kialakítani a Magyar Nemzeti Tanáccsal, amelynek segítségével egyre több gyermek vehet részt minőséges, magyar nyelvű oktatásban. 

Kopasz Ildikó (1963) Zenta

Magyar összefogás